Nếu bạn muốn thiết lập phê duyệt mua trên Xbox, dưới đây là cách làm:

  1. Đăng nhập vào Xbox bằng tài khoản Microsoft của người tổ chức.

  2. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn, sau đó dẫn hướng đến hệ thống & hồ sơ (biểu tượng tài khoản của bạn) > thiết đặt  > tài khoản> thiết đặt gia đình.

  3. Chọn quản lý thành viên gia đình , rồi chọn thành viên gia đình bạn muốn quản lý.

  4. Chọn Quyền riêng tư & an toàn trực tuyến > Quyền riêng tư của Xbox Live > Xem chi tiết & tùy chỉnh > Mua & tải xuống, rồi chọn Bật trong hộp Hỏi cha mẹ. (Lưu ý: điều này cũng có thể được bật bằng cách chọn mặc định trẻ em hoặc mặc định teen sau khi chọn Xbox Live Privacy.)

Bạn cũng có thể đặt yêu cầu phê duyệt từ PC của bạn. Nếu bạn cần thực hiện nhiều thay đổi đối với tài khoản của một thành viên gia đình, hãy xem Tìm hiểu thêm về nhóm gia đình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×