Cách mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ trong Outlook

Hướng dẫn này có vai trò gì?  
Giải quyết những sự cố bạn gặp phải khi mở lịch được người nào đó chia sẻ với bạn.

Hướng dẫn này dành cho ai?
Người dùng Outlook, Outlook dành cho máy Mac và Outlook trên web (trước đây được gọi là Outlook Web App) không thể mở lịch được chia sẻ.

Hướng dẫn này có trình tự như thế nào?
Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách hỏi bạn các câu hỏi về phiên bản Outlook bạn đang sử dụng và sự cố mà bạn gặp phải. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện hàng loạt bước khắc phục sự cố dành riêng cho trường hợp của bạn.

Thời gian hoàn thành dự tính:
10-15 phút. 

Chọn phiên bản Outlook của bạn

Bạn không biết mình đang chạy phiên bản Outlook nào?

Chọn phiên bản Outlook của bạn

Bạn không biết mình đang chạy phiên bản Outlook nào?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2010


Để mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ trong Outlook, hãy bấm vào Mở Lịch này trong lời mời chia sẻ.

3624_image8
 


Nếu nhìn thấy điều gì đó khác thì bạn gặp phải sự cố gì?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2003

Quan trọng Microsoft đã ngừng hỗ trợ Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, gồm cả Outlook 2003. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của thay đổi này đối với bạn và cách để luôn được bảo vệ.

Lời mời chia sẻ mà bạn nhận được giống với ảnh chụp màn hình sau. Không có tùy chọn mở lịch được chia sẻ.

3624_image9
 

Để giải quyết sự cố này, trước tiên, hãy chú ý xem "Microsoft Exchange" có xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ như trong ảnh chụp màn hình dưới đây hay không.

3624_image10
 

Nếu "Microsoft Exchange" xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ

Điều này thường cho thấy lịch được chia sẻ là lịch mặc định của Outlook. Để mở lịch, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Mở, sau đó bấm vào Thư mục của người dùng khác
  3624_image11
   
 2. Trong hộp thoại Mở thư mục của người dùng khác, nhập tên của người dùng chia sẻ lịch với bạn vào hộp Tên. Trong danh sách Loại thư mục, chọn Lịch, sau đó bấm OK.

Nếu "Microsoft Exchange" không xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ

Điều này thường cho thấy lịch được chia sẻ không phải là lịch mặc định của Outlook. Để mở lịch, trước tiên hãy thêm hộp thư Exchange của người dùng vào hồ sơ Outlook của bạn:

 1. Trong Outlook, bấm vào Tài khoản email trên menu Công cụ.
 2. Trong hộp thoại Tài khoản email, bấm vào Xem hoặc thay đổi tài khoản email hiện tại, sau đó bấm Tiếp
  3624_image12
   
 3. Bấm vào tài khoản Máy chủ Exchange của bạn, sau đó bấm vào Thay đổi.
  3624_image13
    
 4. Bấm vào Cài đặt khác.
 5. Trong hộp thoại Microsoft Exchange, bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm Thêm.
  3624_image14
   
 6. Trong hộp thoại Thêm hộp thư, nhập tên của người đã chia sẻ lịch với bạn, sau đó bấm vào OK
 7. Bấm vào OK, bấm Tiếp, sau đó bấm Kết thúc.
 8. Trong ngăn dẫn hướng, mở rộng Hộp thư - Tênngườidùngcủachủsởhữuthưmục, sau đó bấm vào lịch mà người dùng đã chia sẻ với bạn.
  3624_image15
   
  Lưu ý Nếu bạn không thể mở rộng hộp thư, hãy bấm vào "Không thể mở rộng hộp thư của người khác" để xem cách giải quyết.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook for Mac 2011

Lời mời chia sẻ mà bạn nhận được giống với ảnh chụp màn hình sau. Lưu ý rằng không có tùy chọn nào để mở lịch được chia sẻ.

3624_image18
 

Để mở lịch được chia sẻ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Mở, sau đó bấm vào Thư mục của người dùng khác.
  3624_image19
   
 2. Bấm vào Tìm người dùng 
  3624_image20
   
  .
 3. Nhập tên của người đã cấp cho bạn quyền truy cập, bấm Tìm, bấm vào tên của người đó rồi bấm OK.
 4. Trên menu Loại, bấm vào Lịch, sau đó bấm OK.
  Lịch được chia sẻ sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng trong tiêu đề Được chia sẻ.

Nếu không thể mở lịch được chia sẻ thì bạn gặp phải sự cố gì?

Tôi vẫn không thể mở lịch được chia sẻ

Bạn gặp phải sự cố gì?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook trên web (Outlook Web App)


Để mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ, hãy bấm vào Thêm lịch này rồi chuyển tới tab Lịch để mở lịch được chia sẻ.

3624_image21
 


Nếu nhìn thấy điều gì đó khác thì bạn gặp phải sự cố gì?

Không có tùy chọn Thêm lịch này

Để giải quyết sự cố này, hãy mở trực tiếp trong lịch được chia sẻ.

Ví dụ: giả sử URL Outlook trên web (trước đây gọi là Outlook Web App) là https://contoso/owa và người dùng (user@contoso.com) đã chia sẻ lịch của họ với bạn. Bạn có thể sử dụng URL sau để mở lịch của người dùng này:

https://contoso/owa/user@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Không có tùy chọn Mở Lịch này

Sự cố này xảy ra khi người đã chia sẻ lịch với bạn đang chạy phiên bản Outlook mới hơn.

Trong lời mời, trước tiên, hãy lưu ý xem "Microsoft Exchange" có xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ như trong ảnh chụp màn hình dưới đây hay không.

3624_image10
 


Nếu "Microsoft Exchange" xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ

Nếu “Microsoft Exchange” xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ, điều này thường cho thấy lịch được chia sẻ không phải là lịch mặc định của Outlook. Để mở lịch, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Mở, sau đó bấm vào Thư mục của người dùng khác.
  3624_image22
   
 2. Trong hộp thoại Mở thư mục của người dùng khác, nhập tên của người dùng chia sẻ lịch với bạn vào hộp Tên. Trong hộp Loại thư mục, chọn loại lịch được chia sẻ rồi bấm OK.

Nếu "Microsoft Exchange" không xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ

Nếu “Microsoft Exchange” không xuất hiện trước tên lịch được chia sẻ, điều này thường cho thấy lịch được chia sẻ không phải là lịch mặc định của Outlook. Trong tình huống này, trước tiên, hãy thêm hộp thư Exchange của người dùng vào hồ sơ Outlook của bạn.

 1. Trong Outlook, bấm vào Cài đặt tài khoản trên menu Công cụ.
 2. Trong hộp thoại Tài khoản email, bấm vào tab Email, bấm vào tài khoản Máy chủ Exchange của bạn rồi bấm Thay đổi
  3624_image23
   
 3. Bấm vào Cài đặt khác.
 4. Trong hộp thoại Microsoft Exchange, bấm vào tab Nâng cao, sau đó bấm vào Thêm.
  3624_image24
   
 5. Trong hộp thoại Thêm hộp thư, nhập tên của người chia sẻ lịch với bạn, sau đó bấm OK
  3624_image25
   
 6. Bấm vào OK, bấm Tiếp, bấm Kết thúc, sau đó bấm Đóng.
 7. Trong ngăn dẫn hướng, mở rộng Hộp thư - Tênngườidùngcủachủsởhữuthưmục, sau đó bấm vào lịch mà người dùng đó đã chia sẻ với bạn.
  3624_image26
   
  Lưu ý Nếu bạn không thể mở rộng hộp thư, hãy bấm vào "Không thể mở rộng hộp thư của người khác" để xem cách giải quyết.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Không thể mở rộng hộp thư của người khác

Để khắc phục sự cố này, hãy yêu cầu người đã chia sẻ lịch với bạn cấp cho bạn quyền của Người xem lại để xem hộp thư của người đó.

Quan trọng Thực hiện các bước sau trên máy tính của người đã chia sẻ lịch với bạn.

 1. Sử dụng một trong các phương pháp sau, tùy thuộc vào phiên bản Outlook mà bạn đang chạy:
  Trong Outlook 2003, bấm chuột phải vào Hộp thư - Tênngườidùng, sau đó bấm Chia sẻ.
  3624_image27
   
  Trong Outlook 2007, bấm chuột phải vào Hộp thư - Tênngườidùng, sau đó bấm Thay đổi quyền chia sẻ.
  3624_image28
   

  Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, bấm chuột phải vào địa chỉ email của bạn ở đầu danh sách thư mục, sau đó bấm vào Quyền đối với thư mục.
  3624_image29
   
 2. Bấm vào tab Quyền, sau đó bấm vào Thêm.
 3. Trong hộp thoại Thêm người dùng, hãy chỉ định người dùng mà bạn muốn chia sẻ lịch, bấm Thêm, sau đó bấm OK.
 4. Trong danh sách Tên, bấm vào tên của người dùng mà bạn đã thêm, bấm vào Người xem lại Trong Cấp độ quyền, sau đó bấm OK 

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Bạn không nhìn thấy gì cả hoặc bạn không có quyền truy cập cần thiết để mở lịch được chia sẻ

Yêu cầu người đã chia sẻ lịch với bạn thực hiện các bước sau trên máy tính của họ

 1. Sử dụng một trong các phương pháp sau, tùy thuộc vào phiên bản Outlook mà bạn đang chạy:
  Trong Outlook 2016, Outlook 2013 hoặc Outlook 2010, bấm chuột phải vào lịch được chia sẻ, bấm vào
  Chia sẻ, sau đó bấm vào Quyền đối với lịch.
  3624_image32
   
  Trong Outlook trên web hoặc Outlook Web App, bấm chuột phải vào lịch, sau đó bấm Quyền.
  10106_UpdateImg13
   
  Trong Outlook 2007, bấm chuột phải vào lịch được chia sẻ, sau đó bấm Thay đổi quyền chia sẻ.  
  3624_image31
   

 2. Trên tab Quyền, chọn người dùng mà bạn muốn cấp quyền.
 3. Trong danh sách Cấp độ quyền, bấm vào Người xem lại, sau đó bấm OK.
  3624_image33
   


Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2016

Để mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ trong Outlook, hãy bấm vào Mở Lịch này trong lời mời chia sẻ.

3624_image7
 


Nếu nhìn thấy điều gì đó khác thì bạn gặp phải sự cố gì?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2016 dành cho máy Mac

Lời mời chia sẻ mà bạn nhận được giống với ảnh chụp màn hình sau. Lưu ý rằng không có tùy chọn nào để mở lịch được chia sẻ.

3624_image43
 

Để mở lịch được chia sẻ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Ở cuối thanh dẫn hướng, bấm vào Lịch

  3624_image34
     

 2. Trên tab Sắp xếp, bấm vào Mở lịch được chia sẻ.
  3624_image44
   
  Trong hộp
  Tìm kiếm, nhập tên người đã cấp cho bạn quyền truy cập vào lịch của họ rồi nhấn Enter.
 3. Chọn tên của họ rồi bấm vào Mở.
  3624_image45
   

  Lưu ý: Lịch được chia sẻ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng bên trái trong tiêu đề Lịch được chia sẻ, bên dưới là tên người đã chia sẻ lịch.


Nếu không thể mở lịch được chia sẻ thì bạn gặp phải sự cố gì?

Tôi vẫn không thể mở lịch được chia sẻ

Bạn gặp phải sự cố gì?

Nút "Mở lịch được chia sẻ" không khả dụng

Triệu chứng

Khi bạn mở Lịch trong Microsoft Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011, nút Mở lịch được chia sẻ trên ruy băng không khả dụng. 

3624_image36
 

Ngoài ra, khi bạn trỏ chuột vào Mở trên menu Tệp, tùy chọn Lịch cũng không khả dụng.

3624_image37
 

Nguyên nhân

Sự cố này sẽ xảy ra nếu bạn chọn hộp kiểm Nhóm các thư mục tương tự, chẳng hạn như Hộp thư đến, từ các tài khoản khác nhau và bỏ chọn hộp kiểm Ẩn thư mục Trên máy tính của tôi trong Tùy chọn chung.

3624_image38
 


Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Chọn thư mục Exchange trong Lịch của tôi.

 1. Mở lịch.
 2. Mở rộng Lịch của tôi để hiển thị lịch trong hộp thư Exchange, lịch Trên máy tính của tôi và các lịch được liên kết với bất kỳ tài khoản nào khác được mở trong Outlook dành cho máy Mac.
 3. Chọn hộp kiểm Exchange.

  3624_image39
   
  Sau khi bạn làm như vậy, nút Mở lịch được chia sẻ trên ruy băng sẽ khả dụng.

Mở Lịch của người dùng khác.

 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Mở, sau đó bấm vào Thư mục của người dùng khác.
  3624_image40
   
 2. Tìm kiếm rồi chọn người dùng sở hữu lịch mà bạn muốn mở.
 3. Trong hộp Loại thư mục, bấm vào Lịch.
  3624_image41
   
 4. Bấm Mở.  

Thay đổi cài đặt tùy chọn có liên quan đến thư mục Trên máy tính của tôi.

 1. Trên menu Outlook, bấm vào Tùy chọn.
 2. Bấm vào Chung.
 3. Bỏ chọn hộp kiểm Nhóm các thư mục tương tự, chẳng hạn như Hộp thư đến, từ các tài khoản khác nhau.
 4. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Ẩn thư mục Trên máy tính của tôi.


Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2013


Để mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ trong Outlook, hãy bấm vào Mở Lịch này trong lời mời chia sẻ.

3624_image7
 


Nếu nhìn thấy điều gì đó khác thì bạn gặp phải sự cố gì?

Mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2007

Để mở lịch được chia sẻ từ lời mời chia sẻ trong Outlook, hãy bấm vào Mở Lịch này trong lời mời chia sẻ.

3624_image8
 


Nếu nhìn thấy điều gì đó khác thì bạn gặp phải sự cố gì?

Tài nguyên bổ sung

Chúc mừng! Chúng tôi rất vui vì hướng dẫn này đã giúp giải quyết sự cố của bạn.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

Trợ giúp bổ sung

Chúng tôi rất tiếc vì hướng dẫn này không giải quyết được sự cố của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tới luồng thảo luận cho KB này trên Microsoft Community để được trợ giúp.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

Cách khắc phục sự cố liên quan đến việc mở lịch được chia sẻ trên Thiết bị di động/máy tính bảng
Nếu đang sử dụng Ứng dụng Outlook trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, chẳng hạn như Windows Phone, iPhone, iPad, Điện thoại Android thì bạn không thể xem lịch của người dùng khác trên các thiết bị này vì chúng chỉ đồng bộ hóa các lịch của chính bạn. 
Cách giải quyết là bạn cần phải sử dụng Outlook Web App để xem lịch được chia sẻ hoặc xem lịch đó khi sử dụng máy khách chạy Desktop Outlook dành cho Windows hoặc máy Mac.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Outlook 2016 ngừng phản hồi khi bạn cố gắng mở lịch được chia sẻ
Sự cố này có thể xảy ra khi bạn nâng cấp lên Outlook 2016 mà không gỡ cài đặt hoàn toàn phiên bản Outlook trước, điều này khiến Outlook 2016 bị chuyển sang chế độ ngoại tuyến. Giải pháp là xóa hoàn toàn phiên bản Outlook cũ và khởi động lại Outlook 2016.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?
Gặp các lỗi khác khi bạn cố gắng mở lịch được chia sẻ
Nếu giải pháp khác không hiệu quả với trường hợp của bạn và bạn nhận được thông báo lỗi khác, hãy thử các hướng dẫn bên dưới:
 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Outlook mới nhất và đã áp dụng toàn bộ các bản vá.
 2. Bật “Tải xuống thư mục được chia sẻ”.
  1. Bấm vào tab Tệp.
  2. Bấm vào Cài đặt tài khoản, sau đó bấm vào Cài đặt tài khoản.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Exchange, sau đó bấm Thay đổi.
  4. Bấm vào Cài đặt khác, bấm vào tab Nâng cao, chọn “Tải xuống thư mục được chia sẻ
   10106_UpdateImg11
    
  5. Bấm vào OK, bấm Tiếp, bấm Kết thúc, sau đó bấm vào Đóng trong cửa sổ Cài đặt tài khoản.
  6. Thoát rồi khởi động lại Outlook.
 3. Nếu vẫn không mang lại kết quả, hãy cố gắng tắt Chế độ Exchange của bộ đệm ẩn bằng các bước sau:
  1. Bấm vào tab Tệp.
  2. Bấm vào Cài đặt tài khoản, sau đó bấm vào Cài đặt tài khoản.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Trên tab Email, bấm vào tài khoản Exchange, sau đó bấm Thay đổi.
  4. Trong Cài đặt ngoại tuyến, bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Chế độ đệm ẩn Exchange
   10106_UpdateImg12
    
  5. Thoát rồi khởi động lại Outlook.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?
Bạn nhận được thông báo lỗi khi mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2013
Bạn nhận được thông báo lỗi gì?
Giải pháp cho trường hợp nhận được thông báo lỗi khi mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2013
Sự cố này xảy ra khi các điều sau là đúng:
 • Bạn đã đặt cấu hình Outlook 2013 để sử dụng MAPI qua kết nối HTTP.
 • Hộp thư chính của bạn đang ở chế độ bộ đệm ẩn.
 • Bạn đã tắt tùy chọn Tải xuống thư mục được chia sẻ.

Bạn có thể xem KB 2990457 để biết giải pháp hoặc cách giải quyết.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?
Cách khắc phục sự cố chung cho các lỗi khác khi mở lịch được chia sẻ trong Outlook 2013
Nếu bạn gặp các lỗi khác, hãy thử xem hướng dẫn sau để biết cách khắc phục sự cố chung:
 1. Đảm bảo rằng người dùng đã chia sẻ lịch với bạn bằng các quyền phù hợp
 2. Đảm bảo rằng Outlook được kết nối với mạng và có thể nhận thư thành công đồng thời không quá bận thực hiện các tác vụ khác như cập nhật thư mục
 3. Thử lại sau để xem lịch được chia sẻ có hoạt động hay không.


Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?
Bạn không có quyền xem lịch được chia sẻ trong Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011
Khi cố gắng mở thư mục Lịch được chia sẻ trong Microsoft Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011, bạn nhận được thông báo lỗi sau ngay cả khi đã được cấp quyền đối với thư mục:

Outlook không thể mở thư mục. Bạn không có quyền mở thư mục này. Hãy liên hệ với <Tên của chủ sở hữu lịch> để được cấp quyền.
Sự cố này xảy ra vì chủ sở hữu của thư mục mà bạn muốn truy cập chia sẻ thư mục lịch phụ với bạn nhưng không chia sẻ thư mục Lịch (chính) mặc định của họ. Để khắc phục sự cố này, chủ sở hữu lịch phải chia sẻ cả thư mục Lịch chính lẫn thư mục Lịch phụ với bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 274352.


Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?

Bạn nhận được lịch trống hoặc lỗi liên quan đến quyền trên máy Mac ngay cả khi bạn có quyền rảnh/bận trong Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011
Người dùng cấp cho bạn quyền Rảnh/Bận đối với lịch của họ nhưng khi cố gắng mở lịch của người dùng đó trong Microsoft Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Outlook không thể mở thư mục. Bạn không có quyền mở thư mục này. Hãy liên hệ với <tên_người_dùng> để được cấp quyền.
Sự cố này xảy ra vì tính năng Rảnh/Bận chỉ khả dụng trong Outlook 2010 và Outlook 2013 dành cho Windows. Để mở lịch được chia sẻ trong Outlook dành cho máy Mac, ít nhất người dùng phải cấp cho bạn quyền của Người xem lại. Hoặc, bạn có thể xem thông tin Rảnh/Bận của người dùng bằng cách tạo yêu cầu họp mới, sau đó thêm người dùng đó trong Trợ lý lập lịch biểu. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem KB 2876443.


Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không? 

Bạn không thể mở một hoặc nhiều thư mục Lịch được chia sẻ trong Microsoft Outlook 2016 dành cho máy Mac hoặc Outlook for Mac 2011.
Trong Outlook 2016 dành cho máy Mac và Outlook for Mac 2011, bạn không thể mở thư mục Lịch được chia sẻ không phải là lịch phụ của thư mục Lịch mặc định mà người dùng đã chia sẻ.
 • Lịch
 • Lịch thứ hai
 • Lịch thứ ba
  10106_UpdateImg14
   

Trong ví dụ này, thư mục "Lịch thứ hai" là lịch phụ của thư mục "Lịch" mặc định mà người dùng đã chia sẻ. Do đó, bạn có thể mở thư mục "Lịch thứ hai" trong Outlook dành cho máy Mac. Tuy nhiên, thư mục "Lịch thứ ba" không phải là lịch phụ trong thư mục "Lịch" mặc định. Do đó, bạn không thể mở thư mục này trong Outlook dành cho máy Mac. Để giải quyết sự cố này, hãy yêu cầu chủ sở hữu lịch tạo tất cả các lịch được chia sẻ trong thư mục "Lịch" mặc định.

Cách này có giải quyết được sự cố của bạn không?
Thuộc tính

ID Bài viết: 10106 - Xem lại Lần cuối: 06-10-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi