Quay trở lại tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đó đã bị xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, điều này có nghĩa là ai đó có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Thông tin đó có thể bao gồm email, danh bạ và ảnh từ Outlook.com và OneDrive. Thông tin đó cũng có thể bao gồm dữ liệu về sức khỏe của bạn nếu bạn đã kết nối với các dịch vụ như HealthVault. Sử dụng hướng dẫn này để đăng nhập lại vào tài khoản, xem lại thông tin cá nhân và cài đặt của bạn cũng như giúp ngăn chặn điều này tái diễn.

Tại sao tài khoản của tôi bị chặn?

Chúng tôi nhận thấy hành động bất thường trong tài khoản của bạn nên chúng tôi đã tạm thời chặn tài khoản đó. Chúng tôi biết rằng việc tài khoản bị chặn có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng đó là một công cụ quan trọng để giúp chúng tôi bảo vệ tất cả khách hàng của mình, trong đó có bạn, khỏi email rác và hành vi lừa đảo trực tuyến.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn cho rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, hãy thử đăng nhập trực tuyến vào tài khoản. (Nếu bạn đã ký trên điện thoại, hãy đăng xuất trước tiên).

  • Nếu bạn đã đăng nhập thành công, bạn sẽ thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Thao tác này sẽ chặn bất kỳ ai biết mật khẩu của bạn đăng nhập lại. Truy cập trang Bảo mật & quyền riêng tư, chọn Đổi mật khẩu rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  • Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình thì có thể mật khẩu của bạn đã bị người khác thay đổi. Chọn Tôi quên mật khẩu của mình tren trang đăng nhập rồi đến Tôi cho rằng người nào đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi. Làm theo hướng dẫn để khôi phục tài khoản của bạn.

Xem xét thông tin tài khoản của bạn

Nếu ai đó đã xâm nhập tài khoản của bạn, bạn muốn đảm bảo rằng họ không sử dụng dữ liệu của bạn hoặc thay đổi cài đặt của bạn. Đôi khi những kẻ tấn công sử dụng "cửa hậu" để truy cập tài khoản của bạn nên họ vẫn có thể thấy thông tin của bạn sau khi bạn đặt lại mật khẩu. Sử dụng các bước sau để xem lại cài đặt quan trọng của bạn.
 

Nếu trước đây bạn đã mua ứng dụng, đăng ký hoặc phương tiện
Nếu bạn sử dụng OneDrive
Nếu bạn sử dụng Outlook hoặc Hotmail

Giúp bảo vệ tài khoản của bạn cho tương lai

Hãy xem các mẹo của chúng tôi trong Giúp bảo vệ tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem phần Những việc nên làm và không nên làm để tạo mật khẩu mạnh rồi thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn. Việc thêm thông tin bảo mật có thể giúp bạn khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được dùng cho sự an toàn của bạn, bạn nên thêm nhiều thông tin nhất có thể. Chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật của bạn cho mục đích tiếp thị. Thông tin này chỉ để xác minh danh tính của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 10494 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi