Đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đó đã bị xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, điều này có nghĩa là ai đó có thể đang sử dụng tài khoản để truy cập thông tin cá nhân của bạn hoặc gửi spam. Thông tin đó có thể bao gồm email, danh bạ và ảnh từ Outlook.com và OneDrive. Thông tin đó cũng có thể bao gồm dữ liệu về sức khỏe của bạn nếu bạn đã kết nối với các dịch vụ như HealthVault. Sử dụng hướng dẫn này để đăng nhập lại vào tài khoản, xem lại thông tin cá nhân và cài đặt cũng như giúp ngăn chặn điều này tái diễn.

Nếu nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm nhưng Microsoft chưa gửi cho bạn bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào, bạn luôn có thể kiểm tra trang hoạt động gần đây để xem điều gì đã được thực hiện với tài khoản của bạn trong tháng qua.


Tại sao tài khoản của tôi bị chặn?

Chúng tôi nhận thấy hoạt động bất thường trong tài khoản của bạn nên đã tạm thời chặn tài khoản đó. Chúng tôi biết rằng việc tài khoản bị chặn có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng đó là một công cụ quan trọng để giúp chúng tôi bảo vệ tất cả khách hàng của mình, trong đó có bạn, khỏi email rác và hành vi lừa đảo trực tuyến.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn cho rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, hãy thử đăng nhập trực tuyến vào tài khoản. (Nếu bạn đã đăng nhập trên thiết bị, hãy đăng xuất trước tiên).

  • Nếu đăng nhập thành công, bạn nên đổi mật khẩu của mình ngay lập tức. Thao tác này sẽ ngăn chặn bất kỳ ai biết mật khẩu của bạn đăng nhập lại. Chuyển tới trang Bảo mật, chọn Đổi mật khẩu và sau đó làm theo hướng dẫn.
  • Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình thì có thể mật khẩu của bạn đã bị người khác thay đổi. Chọn Tôi quên mật khẩu trên trang đăng nhập rồi chọn Tôi cho rằng người nào đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi. Làm theo hướng dẫn để khôi phục tài khoản của bạn. Bài viết Khôi phục tài khoản Microsoft của bạn hướng dẫn bạn thực hiện quy trình và bao gồm các mẹo để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào tài khoản của mình thành công.

Xem lại thông tin tài khoản của bạn

Nếu ai đó xâm phạm tài khoản của bạn, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng họ không sử dụng dữ liệu hoặc thay đổi cài đặt của bạn. Đôi khi những kẻ tấn công sử dụng "cửa hậu" để truy cập tài khoản của bạn nên họ vẫn có thể thấy thông tin của bạn sau khi bạn đặt lại mật khẩu. Sử dụng các bước sau để xem lại các cài đặt quan trọng của bạn.
 

Nếu trước đây bạn đã mua ứng dụng, đăng ký hoặc phương tiện
Nếu bạn sử dụng OneDrive
Nếu bạn sử dụng Outlook hoặc Hotmail

Giúp bảo vệ tài khoản của bạn trong tương lai

Hãy xem các mẹo của chúng tôi trong Giúp bảo vệ tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem phần Những việc Nên làm và Không nên làm để tạo mật khẩu mạnh rồi thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn. Việc thêm thông tin bảo mật có thể giúp bạn khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được sử dụng cho sự an toàn của bạn, bạn nên thêm nhiều thông tin nhất có thể. Chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật của bạn cho mục đích tiếp thị—thông tin này chỉ để xác minh danh tính của bạn.


Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình

Sau khi bạn đổi mật khẩu và xem lại thông tin cá nhân, tài khoản Microsoft của bạn sẽ an toàn để sử dụng lại. Tuy nhiên, nếu muốn xóa tài khoản, bạn có thể làm theo các bước được liệt kê trong Cách đóng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn đang tạm thời bị chặn không cho đăng nhập vào tài khoản bị xâm phạm của mình, bạn vẫn phải thực hiện quy trình đổi mật khẩu trước rồi mới có thể đóng tài khoản.

Nếu bạn đã sẵn sàng tạo tài khoản Microsoft mới, bạn có thể chuyển thẳng đến trang Tạo tài khoản ngay bây giờ. Hoặc bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến trang đăng nhập Microsoft và chọn Bạn không có tài khoản? Tạo tài khoản!


Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 10494 - Xem lại Lần cuối: 08-02-2017 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi