Bật hoặc tắt Lumia của bạn

Bật điện thoại và bắt đầu khám phá.

Những hình ảnh là ví dụ từ Lumia 950. Trong Lumia 950 XL, phím nguồn nằm giữa các phím âm lượng.

Bấm phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.

power on Lumia

Tắt điện thoại

Nhấn và giữ phím nguồn, sau đó kéo màn hình khóa xuống.

power off Lumia

Thuộc tính

ID Bài viết: 10518 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi