Khóa bàn phím và màn hình của Lumia

Nếu muốn tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, bạn có thể khóa bàn phím và màn hình. Bạn cũng có thể thiết lập tự động khóa bàn phím và màn hình.

Những hình ảnh là ví dụ từ Lumia 950. Trong Lumia 950 XL, phím nguồn nằm giữa các phím âm lượng.

Để khóa bàn phím và màn hình, hãy bấm phím nguồn.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.

Unlock the keys and screen of Lumia

Mẹo: Nếu bạn có thể ẩn thanh điều hướng, bạn cũng có thể khóa bàn phím và màn hình bằng cách nhấn đúp vào thanh này. Để bật tính năng này, trượt nhanh xuống từ đầu màn hình, nhấn  Tất cả cài đặt > Cá nhân hóa > Màn hình khóa, rồi bật tính năng Nhấn đúp vào thanh điều hướng để tắt màn hình trên.

Đặt tự động khóa bàn phím và màn hình

Trượt xuống từ đầu màn hình, nhấn vào Tất cả cài đặt > Cá nhân hóa > Màn hình khóa, trong Hết thời gian chờ màn hình sau, chọn thời lượng để tự động khóa bàn phím và màn hình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10520 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)