Trước khi bạn bán hoặc tặng thiết bị của mình

Nếu bạn vẫn có thiết bị

Hãy nhớ sao lưu thông tin cá nhân của bạn và đặt lại thiết bị.

Để sao lưu thông tin trên Windows Phone và đặt lại thiết bị:

 • Trong Danh sách ứng dụng trên điện thoại của bạn, chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Sao lưu.
 • Chọn những gì bạn muốn sao lưu.
 • Sau khi sao lưu tất cả thông tin bạn cần, hãy chuyển đến Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu và chạm vào Đặt lại điện thoại của bạn.
 • Sau khi bạn đặt lại điện thoại, hãy nhớ xóa điện thoại khỏi account.microsoft.com/devices.

Để sao lưu thông tin trên PC Windows 10 của bạn và đặt lại thông tin này:

 1. Chuyển tới Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Sao lưu.
 2. Sử dụng ổ đĩa ngoài để sao lưu Lịch sử Tệp của bạn.
 3. Sau khi sao lưu tất cả thông tin bạn cần, hãy chuyển đến Cài đặt > Cập nhật và bảo mật > Khôi phục.
 4. Trong Đặt lại PC này, chọn Bắt đầu và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 5. Sau khi bạn đặt lại PC, hãy nhớ xóa PC khỏi account.microsoft.com/devices.

Nếu bạn không còn thiết bị

Đối với Windows Phone:

 1. Hãy xem xét xóa thông tin thiết bị bằng dịch vụ Tìm Điện thoại của Tôi trước khi xóa thiết bị.
 2. Truy cập account.microsoft.com/devices.
 3. Chọn Xóa và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Đối với PC Windows 10:

 1. Truy cập account.microsoft.com/devices.
 2. Chọn Xóa và làm theo các hướng dẫn trên màn hình
Thuộc tính

ID Bài viết: 10547 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi