Trước khi bạn bán hoặc tặng thiết bị chạy Windows 10 hoặc Xbox One

Áp dụng cho: Microsoft Account

Nếu bạn định bán hoặc tặng thiết bị chạy Windows 10 hay bảng điều khiển Xbox One, hãy đảm bảo đã xóa tất cả thông tin cá nhân khỏi thiết bị đó.

Đặt lại thiết bị chạy Windows 10


 1. Sao lưu mọi thông tin mà bạn muốn lưu. 

 2. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật và Bảo mật  > Sao lưu  > Thêm một ổ đĩa, sau đó chọn một ổ đĩa bên ngoài.

 3. Sau khi bạn sao lưu thông tin mình cần, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật và bảo mật Khôi phục.

 4. Trong Đặt lại PC này, chọn Bắt đầu và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Việc đặt lại thiết bị sẽ xóa các tệp, cài đặt và ứng dụng của bạn, sau đó cài đặt lại Windows.

Xóa một thiết bị khỏi tài khoản Microsoft của bạn


Sau khi sao lưu và đặt lại thiết bị, bạn nên xóa thiết bị đó khỏi tài khoản Microsoft của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Truy cập https://account.microsoft.com/devices, đăng nhập và tìm thiết bị bạn muốn xóa.
 2. Chọn Hiển thị chi tiết để xem thông tin cho thiết bị đó.
 3. Dưới tên của thiết bị, chọn Tác vụ khác > Xóa.
 4. Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị, chọn hộp kiểm Tôi đã sẵn sàng xóa thiết bị này, rồi chọn Xóa.

Sau đó, bạn có thể hủy liên kết thiết bị khỏi tài khoản Microsoft để không ảnh hưởng đến giới hạn số lượng thiết bị Microsoft Store của bạn:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft tại https://account.microsoft.com/devices.
 2. Tìm thiết bị mà bạn muốn xóa rồi chọn Hủy liên kết.
 3. Xem lại thông tin chi tiết của thiết bị rồi chọn Hủy liên kết

Chủ đề liên quan