Thể loại nội dung web được xác định như thế nào?

Trước tiên, chúng tôi sử dụng phân tích bằng máy tính để phân loại trang web, sau đó người đánh giá sẽ kiểm tra các kết quả đó.

Nếu trang web phổ biến và có nội dung ổn định, chúng tôi sẽ lưu trữ trang web này trong danh sách xếp hạng nội dung. Nếu trang web chưa đạt đủ mức phổ biến để có thể nằm trong danh sách này hoặc nội dung trên đó thường xuyên thay đổi, thì chúng tôi sẽ yêu cầu một dịch vụ xếp hạng nội dung xác định thể loại của nội dung đó. Dịch vụ xếp hạng nội dung cho chúng tôi biết trang web có thuộc thể loại trang web người lớn không, có phải là trang web được nhiều người yêu thích không hay đó là trang web không xác định.

Không có hệ thống nào thuộc loại này có thể chính xác 100% ngay cả khi sử dụng công nghệ mới nhất. Đôi khi, quá trình lọc web có thể đưa ra kết quả phân loại trang web khác với suy nghĩ của nhà xuất bản trang web hoặc cha mẹ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10548 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi