Vấn đề hoàn lại tiền dành cho các đăng ký và giao dịch mua hàng với Microsoft.

Giao dịch mua hàng trong Microsoft Store: Bạn có thể trả lại nhiều sản phẩm và dịch vụ đã mua từ Microsoft Store với khoản tiền hoàn lại đầy đủ. Xem thêm thông tin.

Tìm hiểu cách Xem trạng thái đổi trả và hoàn tiền từ Microsoft Store.

Mua hàng trong Windows Store: Hàng hoá kỹ thuật số không thể hoàn lại trừ khi ưu đãi dịch vụ của bạn hoặc luật áp dụng xác nhận bạn đủ điều kiện để được hoàn lại tiền.

Thẻ quà tặng: Xem thêm thông tin về cách trả lại thẻ quà tặng tại Điều khoản và điều kiện về thẻ quà tặng của Microsoft.

Đăng ký: Nếu bạn hủy đăng ký đã mua từ Microsoft, bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn lại tiền. Nếu bạn đã mua đăng ký từ cửa hàng bán lẻ khác, hãy liên hệ với họ.

Nếu bạn mua từ chúng tôi, hãy chuyển tới Dịch vụ & đăng ký. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ có tùy chọn hủy đăng ký ngay và nhận tiền hoàn lại. Chúng tôi sẽ phát hành khoản tiền hoàn lại ngay nhưng nhà cung cấp phương thức thanh toán có thể mất vài ngày để xử lý khoản tiền này. Nếu quá trình này diễn ra quá lâu, trước tiên hãy liên hệ với nhà cung cấp phương thức thanh toán của bạn. Sau đó, nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.

Nếu không đủ điều kiện, bạn vẫn có thể xóa thanh toán tự động và tiếp tục sử dụng đăng ký cho đến ngày hết hạn.

Đọc Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10558 - Xem lại Lần cuối: 25-10-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi