Cân đối các bản sao kê bằng lịch sử đặt hàng của bạn

Sau khi chúng tôi đăng một khoản phí vào lựa chọn thanh toán của bạn, bạn sẽ nhìn thấy số tiền và mô tả trên bản sao kê từ tùy chọn thanh toán đó. Đây có thể là một bản sao kê thẻ tín dụng, bản sao kê của nhà cung cấp điện thoại di động hoặc tùy chọn thanh toán khác, tùy theo cách bạn đã thanh toán.

Để đối chiếu các giao dịch mua bằng tài khoản Microsoft của bạn với bản sao kê từ tùy chọn thanh toán khác:

  1. Đăng nhập vào Thanh toán và lập hóa đơn trên trang web của tài khoản Microsoft.
  2. Chọn Lịch sử đặt hàng rồi sử dụng menu thả xuống để lọc theo khoảng ngày.
  3. Tìm kiếm các khoản phí có trạng thái Đã hoàn thành. Các khoản phí có trạng thái Đang xử lý chưa được đăng lên tùy chọn thanh toán của bạn.
  4. Nếu bạn muốn làm việc trên giấy tờ, chọn In để in trên máy in của riêng mình.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10559 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi