Tìm bản sao kê số dư bằng lịch sử đơn hàng cho tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Sau khi chúng tôi đăng một khoản phí vào tùy chọn thanh toán của bạn, bạn sẽ nhìn thấy số tiền và mô tả trên bản sao kê từ tùy chọn thanh toán đó. Đây có thể là một bản sao kê thẻ tín dụng, bản sao kê của nhà cung cấp điện thoại di động hoặc tùy chọn thanh toán khác, tùy thuộc vào cách bạn đã thanh toán.

Cách so sánh các giao dịch mua bằng tài khoản Microsoft của bạn với bản sao kê từ tùy chọn thanh toán:

  1. Đăng nhập vào account.microsoft.com bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản Microsoft đối với những giao dịch mua đó.
  2. Chọn Thanh toán và lập hóa đơn > Lịch sử đơn hàng, sau đó nhập loại đơn hàng và phạm vi ngày mà bạn muốn từ menu thả xuống Hiển thị Đặt hàng trong khoảng.
  3. Tìm kiếm các khoản phí có trạng thái Đã hoàn thành hoặc Đã đổi. Các khoản phí có trạng thái Đang xử lý chưa được đăng lên tùy chọn thanh toán của bạn.
  4. Nếu bạn thích làm việc trên giấy, hãy in đơn đặt hàng từ trình duyệt của bạn. Trong Microsoft Edge, nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ trong trang, sau đó chọn In.


Cách kiểm tra lịch sử đơn hàng trên bảng điều khiển Xbox One:

  1. Chọn Cài đặt  > Thanh toán và lập hóa đơn > Lịch sử đơn hàng
  2. Sử dụng menu thả xuống để chọn một khoảng ngày, sau đó chọn mục bạn muốn kiểm tra.
  3. Tìm kiếm các khoản phí có trạng thái Đã hoàn thành hoặc Đã đổi. Các khoản phí có trạng thái Đang xử lý chưa được đăng lên tùy chọn thanh toán của bạn.