Ứng dụng Groove Âm nhạc hoặc Phim & TV liên tục gặp sự cố

Nếu ứng dụng Groove Âm nhạc hoặc Phim & TV luôn gặp sự cố mỗi khi bạn cố gắng sử dụng thì PC của bạn có thể đang chạy phiên bản Windows được chuyển mà không có khả năng đa phương tiện. Bạn có thể kiểm tra bằng cách dưới đây.

  1. Trên menu Bắt đầu, chọn Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu
  2. Kiểm tra phiên bản của bạn. Nếu phiên bản có “N” hoặc “KN” ở cuối thì bạn phải cài đặt Gói Tính năng Đa phương tiện.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10561 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi