Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ trong Windows 10 Mobile

Để thiết bị hoặc phụ kiện bật Bluetooth hoạt động với điện thoại của bạn chạy Windows 10 Mobile, thiết bị cần phải sử dụng một trong các cấu hình Bluetooth được hỗ trợ dưới đây. Để tìm hiểu cấu hình nào được thiết bị bật Bluetooth của bạn hỗ trợ, hãy xem tài liệu đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

Windows 10 Mobile hỗ trợ Bluetooth phiên bản 4.1 và cấu hình người dùng Bluetooth sau:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao (A2DP 1.2)
 • Cấu hình Điều khiển Từ xa Âm thanh/video (AVRCP 1.4)
 • Cấu hình ID Thiết bị (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Message Access Profile (MAP 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Điểm Truy cập Mạng Khu vực Cá nhân (PAN NAP 1.0)
 • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1)
 • Cấu hình Cổng Tuần tự (SPP 1.2)
Thuộc tính

ID Bài viết: 10569 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi