Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10 Mobile

Trung tâm hành động trong Windows 10 Mobile là nơi bạn sẽ tìm thấy các thông báo và hành động nhanh của mình. Thay đổi cài đặt của bạn bất kỳ lúc nào để điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo cũng như các ứng dụng và cài đặt nào là hành động nhanh hàng đầu của bạn.

Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt  > Hệ thống > Thông báo và hành động.

 

Cài đặt trung tâm hành động
 

Thay đổi cài đặt thông báo khi điện thoại của bạn bị khóa

Trong Thông báo, thay đổi cài đặt cho thông báo, báo thức và lời nhắc khi điện thoại của bạn bị khóa.

Thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi

Trong Nhận thông báo từ những người gửi này, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bật hoặc tắt tính năng người gửi thông báo.
  • Chọn tên của người gửi và sau đó bật hoặc tắt biểu ngữ thông báo, quyền riêng tư, rung và âm thanh đồng thời đặt mức độ ưu tiên cho thông báo.

Chọn và sắp xếp lại hành động nhanh mà bạn thấy trong trung tâm hành động

Trong Hành động nhanh, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Kéo hành động nhanh để sắp xếp lại chúng. Đây là thứ tự chúng sẽ xuất hiện ở đầu trung tâm hành động.
  • Chọn Thêm hoặc xóa hành động nhanh để chọn hành động nhanh trong trung tâm hành động.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10572 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi