Điện thoại của tôi sử dụng phiên bản Windows nào?

Để biết điện thoại của bạn sử dụng phiên bản Windows 10 nào, trên Bắt đầu , trượt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt  > Hệ thống  > Giới thiệu  > Thông tin thêm.

Phần Phần mềm cho biết tên sản phẩm chung (ví dụ: Windows 10 Mobile). Phần Phiên bản cho biết bản phát hành phần mềm mà điện thoại của bạn đang chạy (ví dụ: 1607). Phần Bản dựng hệ điều hành cho biết số bản dựng cụ thể của phần mềm.

Nếu điện thoại của bạn hiện đang chạy Windows Phone 8, hãy xem Cập nhật điện thoại Windows của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10602 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi