Bạn không thấy thư mục Nhạc trên OneDrive trong File Explorer?

Điều đó có nghĩa là nơi làm việc của bạn không cho phép thư mục này hoặc bạn chưa đồng bộ thư mục Nhạc trên OneDrive. Dưới đây là cách khắc phục để bạn có thể đồng bộ nhạc của mình:

  1. Chọn OneDrive bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive () trong vùng thông báo trong thanh tác vụ (bạn có thể phải chọn mũi tên Hiển thị biểu tượng bị ẩn  để thấy biểu tượng này).
  2. Chọn Cài đặt, tab Chọn thư mục rồi đến Chọn thư mục.
  3. Chọn thư mục Nhạc, rồi chọn OK.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10611 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi