Sử dụng bàn phím và chuột với Continuum dành cho điện thoại

Khi sử dụng Continuum dành cho điện thoại để thực hiện các việc trên TV hoặc màn hình được kết nối, bạn có các tùy chọn. Nếu bạn chỉ đang thư giãn và xem video, bạn có thể sử dụng điện thoại của mình làm bàn di chuột. Tuy nhiên, khi đến thời điểm cần làm việc hiệu quả, hãy kết nối bàn phím và chuột. Sử dụng chúng như bạn thường làm trên PC—thậm chí cả các phím tắt cũng sẽ hoạt động.
 
Thiết lập chuột và bàn phím có dây
Thiết lập chuột và bàn phím với khóa điện tử (thiết bị nhận USB hoặc Bluetooth)
Thiết lập chuột và bàn phím Bluetooth không dâyThuộc tính

ID Bài viết: 10613 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi