Nếu bạn hoặc chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của bạn

Nếu bạn đóng tài khoản Microsoft của bạn

Số dư còn lại sẽ không được hoàn trả cho bạn.

Nếu chúng tôi chặn hoặc đóng tài khoản của bạn

Nhằm giúp bảo vệ bạn và khách hàng khác trước hành vi gian lận hoặc lạm dụng, chúng tôi có thể chặn tạm thời tài khoản Microsoft của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như vi phạm nhiều lần chính sách của chúng tôi hoặc ngừng hoạt động trong thời gian dài, chúng tôi có thể đóng tài khoản của bạn.

  • Nếu chúng tôi tạm thời chặn tài khoản Microsoft của bạn, bạn sẽ không bị mất tiền trong tài khoản của mình ngoại trừ mọi số dư khuyến mãi hết hạn khi tài khoản của bạn bị chặn.
  • Nếu chúng tôi đóng tài khoản Microsoft của bạn, số dư còn lại sẽ không được hoàn trả trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu cần thiết, để chi trả mọi thiệt hại mà chúng tôi gánh chịu, chúng tôi sẽ giữ lại toàn bộ hoặc một phần số dư trong tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung để xử lý khoản tiền hoàn lại của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10619 - Xem lại Lần cuối: 23-05-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi