Số điện thoại của tôi được sử dụng như thế nào?

Trên Windows 10 Mobile, chúng tôi yêu cầu bạn xác minh số điện thoại của bạn nếu muốn tự động thêm những người từ sổ địa chỉ cũng ở trên Skype.

Skype sẽ sử dụng thông tin này để xác minh các chi tiết liên hệ của bạn và cho phép người khác tìm thấy bạn trên Skype. Bằng cách xác minh các chi tiết liên hệ của bạn, chúng tôi có thể giúp đảm bảo rằng mình đang thêm đúng người khi tự động thêm bạn bè.

Để thay đổi cài đặt này sau, hãy mở ứng dụng Skype Video, sau đó chọn Khác > Cài đặt > Số điện thoại của tôi trong Quản lý cách mọi người tìm thấy tôi trên Skype.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lý do chúng tôi kiểm tra điện thoại của bạn để tìm liên hệ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10620 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi