Chúng tôi nhận thấy bạn có Skype Credits

Nếu bạn đang cố gắng hủy liên kết tài khoản Skype khỏi tài khoản Microsoft của mình trên Windows 10 Mobile, bạn có thể nhận được thông báo cho biết bạn có Skype Credits.

Để hủy liên kết tài khoản Skype khỏi tài khoản Microsoft của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Microsoft và cung cấp các chi tiết sau:

  • Địa chỉ email của tài khoản Microsoft.
  • Tên Skype của tài khoản bạn đã liên kết.

Không gửi cho chúng tôi mật khẩu cho mọi tài khoản của bạn. Nhân viên đại diện của bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Luôn bảo đảm giữ mật khẩu của bạn an toàn và bảo mật.

Khi đã có các thông tin chi tiết nói trên, chúng tôi có thể hủy liên kết tài khoản cho bạn, miễn là bạn không vượt qua số lần yêu cầu huỷ liên kết tối đa.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10621 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi