Khắc phục sự cố xảy ra với các tùy chọn thanh toán

Nếu bạn gặp sự cố khi thêm hoặc cập nhật tùy chọn thanh toán, hãy thử các bước sau để khắc phục sự cố:

  1. Làm theo bất kì hướng dẫn nào trong thông báo lỗi.
  2. Nhập lại số thẻ tín dụng của bạn mà không có dấu cách, dấu phẩy hoặc các ký tự khác không phải là số.
  3. Kiểm tra xem địa chỉ thanh toán, ngày hết hạn và tên được liệt kê cho tùy chọn thanh toán của bạn đã chính xác hay chưa.
  4. Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn thanh toán mới, hãy kiểm tra xem tùy chọn đó đã được kích hoạt chưa.
  5. Đảm bảo bạn có đủ tiền trong tài khoản của tùy chọn thanh toán để thanh toán cho giao dịch mua hàng của bạn.
  6. Đảm bảo tùy chọn thanh toán được ủy quyền để thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán tự động.
  7. Đợi một vài ngày nếu gần đây bạn đã thực hiện một số giao dịch mua hàng trong một khoảng thời gian ngắn.
  8. Kiểm tra lịch sử đặt hàng hoặc tài khoản của bạn xem có bất kỳ hoạt động gian lận nào không.
  9. Liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm hiểu lý do tại sao không ủy quyền được.
  10. Thử thêm hoặc chuyển sang tùy chọn thanh toán khác.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10622 - Xem lại Lần cuối: 23-08-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)