Khắc phục sự cố khi thanh toán khi mua hàng từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Nếu bạn gặp sự cố khi mua hàng trên Microsoft Store, hãy thử một số bước sau đây để khắc phục sự cố đó.

Kiểm tra thông tin tài khoản và tùy chọn thanh toán của bạn 

Dưới đây là các lý do phổ biến có thể gây ra sự cố khi bạn mua hàng trên Microsoft Store. Chọn tiêu đề mô tả đúng nhất sự cố của bạn để hiển thị thêm thông tin:

Bạn vẫn không mua được hàng trên Microsoft Store?

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi mua hàng từ Microsoft Store, hãy chọn các tình huống khắc phục sự cố phù hợp với sự cố của bạn nhất ở bên dưới để hiển thị thêm thông tin.