Khắc phục sự cố khi thanh toán khi mua hàng từ Microsoft Store

Áp dụng cho: Microsoft StoreMicrosoft Account

Nếu bạn đang gặp sự cố khi mua được thông tin từ Microsoft Store, dưới đây là một số bước để thử xem lại mọi việc.

Kiểm tra tùy chọn thanh toán và thông tin tài khoản của bạn

Dưới đây là các lý do phổ biến có thể gây ra sự cố khi bạn mua hàng trên Microsoft Store. Chọn tiêu đề tốt nhất mô tả sự cố của bạn và sẽ mở ra để hiển thị thêm thông tin:

Bạn vẫn không mua được hàng trên Microsoft Store?

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi mua hàng từ Microsoft Store, hãy chọn các tình huống khắc phục sự cố phù hợp với sự cố của bạn nhất ở bên dưới để hiển thị thêm thông tin.