Cách điều tra phí thanh toán từ Microsoft hoặc MSbill.info

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Khi bạn nhìn thấy các khoản phí không mong muốn từ MSbill.info hoặc bill.ms.net trong bản sao kê hàng tháng từ ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, chúng tôi muốn giúp bạn giải quyết thắc mắc của mình nhanh nhất có thể. Trước khi tìm thêm thông tin hoặc trợ giúp, hãy thực hiện các bước này để so sánh các khoản phí không mong muốn với lịch sử đơn hàng Microsoft của bạn.

  1. Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng trong tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập vào từng tài khoản để kiểm tra lịch sử đơn hàng của bạn.
  2. So sánh tài khoản của bạn với khoản phí được đề cập. Đó có thể là khoản phí thanh toán không mong muốn cho gói đăng ký hoặc giao dịch mua nhầm của ai đó trong gia đình bạn.

Kiểm tra Lịch sử đơn hàng trong tài khoản Microsoft của bạn

Nếu bạn tin rằng ai đó đã có được thông tin thanh toán của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để ngăn chặn phát sinh thêm các khoản phí khác, sau đó thay đổi thông tin tùy chọn thanh toán trong tài khoản Microsoft của bạn. Trong tùy chọn Thanh toán, bạn cũng có thể chọn thêm hoặc xóa thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc PayPal. Bạn cũng có thể đổi Bitcoin và mã quà tặng hoặc thẻ. 

Thay đổi tùy chọn thanh toán trong tài khoản Microsoft

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến các khoản phí không mong muốn và những việc bạn có thể làm