Tìm hiểu những điều cần làm về các khoản phí không xác định

Nếu bạn thấy một khoản phí không xác định trên bảng sao kê của mình, hãy kiểm tra xem những lý do sau có thể áp dụng không:

  • Một đăng ký như Xbox Live, Office 365, OneDrive hoặc Skype được gia hạn tự động
  • Ai đó mà bạn biết có quyền truy cập số thẻ tín dụng mà bạn đã dùng để đặt hàng
  • Các khoản phí cho nhiều giao dịch mua có thể đã được nhóm lại thành một khoản phí
  • Các đơn hàng được tách thành nhiều lô hàng rồi được lập hóa đơn theo từng mặt hàng
  • Có một khoảng thời gian chậm trễ giữa thời điểm bạn mua một mặt hàng nào đó và thời điểm giao dịch mua đó xuất hiện trên bản sao kê của bạn
  • Ngân hàng của bạn hoãn cấp quyền do có một đơn hàng đang chờ xử lý
  • Để xác minh thẻ tín dụng của bạn, thẻ tín dụng của bạn phải có sẵn khoản tiền ủy quyền nhỏ
  • Một khoản phí bị từ chối trước đây đã bị tính phí lại
  • Bạn đã thực hiện một giao dịch mua hàng trong ứng dụng từ một trò chơi hoặc từ ứng dụng Office, Windows hoặc Windows Phone
  • Mặt hàng đặt trước của bạn được vận chuyển từ Microsoft Store

Nếu những lý do này không giải thích được một khoản phí mà bạn nhìn thấy trên bản sao kê của mình, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ để được trợ giúp.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10623 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi