Lý do chúng tôi kiểm tra điện thoại của bạn để tìm liên hệ

Trên Windows 10 Mobile, chúng tôi sẽ kiểm tra điện thoại của bạn khi bạn muốn tự động thêm những người từ sổ địa chỉ cũng ở trên Skype. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh số điện thoại di động của mình để tự động thêm bạn bè vào Skype.

Để thay đổi cài đặt này sau, hãy mở ứng dụng Skype Video, chọn Khác > Cài đặt, sau đó chọn cài đặt bạn muốn trong Tự động thêm bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Số điện thoại của tôi được sử dụng như thế nào?

Thuộc tính

ID Bài viết: 10625 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi