Khi tiền trong tài khoản Microsoft của bạn hết hạn

Số dư khuyến mãi

Tùy từng thời điểm, Microsoft có thể tặng thẻ quả tặng khuyến mãi mà bạn có thể đổi cho tài khoản Microsoft của bạn.

  • Các mã và thẻ quà tặng khuyến mãi có ngày hết hạn. Hãy xem các điều khoản của chương trình khuyến mãi để biết chi tiết.
  • Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi bằng tài khoản Microsoft, trước tiên chúng tôi sẽ sử dụng mọi số dư khuyến mãi, bắt đầu từ ngày hết hạn gần nhất.

Số dư không khuyến mãi

  • Mọi khoản tiền trong tài khoản Microsoft của bạn không phải từ thẻ quà tặng khuyến mãi là “số dư không khuyến mãi” và không có ngày hết hạn. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng tài khoản của mình trong thời gian dài, luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi coi đó là tài khoản đã bị bỏ và chuyển mọi số tiền trong đó tới cơ quan thích hợp của chính phủ.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ để thông báo đầy đủ cho bạn trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền từ nào tài khoản của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10626 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi