Tại sao tôi cần truy cập trang web để thêm email?

Trên Windows Phone 8.1, một số tài khoản, bao gồm Google và Outlook.com, yêu cầu bạn kết nối tới một trang web để thiết lập tài khoản của mình trên điện thoại. Điều này cho phép chúng tôi kết nối thư, danh bạ và lịch của bạn theo cách bảo mật và dễ quản lý hơn, mà không lưu trữ mật khẩu của bạn trên điện thoại. Thực tế, lần duy nhất chúng tôi sử dụng mật khẩu của bạn là để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ của bạn, sau đó nhà cung cấp này sẽ cấp cho chúng tôi quyền thêm thông tin của bạn trên điện thoại.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt của một tài khoản sử dụng loại bảo mật này, bạn có thể truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ. Tại đó, bạn có thể quyết định những ứng dụng nào có thể truy cập thông tin của mình.

Chúng tôi không khuyên bạn nên làm việc này, nhưng nếu bạn muốn đăng nhập mà không sử dụng loại kết nối này, bạn cũng có thể làm vậy bằng cách vào Email + tài khoản, nhấn Thêm tài khoản > Nâng cao rồi nhập cài đặt theo cách thủ công. Nhưng phương pháp đó kém bảo mật hơn.


Thuộc tính

ID Bài viết: 10627 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi