Gói đăng ký Microsoft: Vì sao bạn có thể thấy hai hóa đơn trong một tháng

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Microsoft đang tiến hành thay đổi thời gian lập hóa đơn đối với gói đăng ký định kỳ của bạn. Giờ đây, gói đăng ký định kỳ của bạn sẽ sử dụng lịch trình lập hóa đơn sau khi bạn gia hạn gói đăng ký. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là bạn có thể hủy gói đăng ký của mình nhưng vẫn phải thanh toán cho tháng hiện tại.

Trong năm 2019, Microsoft sẽ áp dụng hệ thống thanh toán mới, theo đó sẽ luôn tính phí bạn vào cùng một ngày mà bạn gia hạn gói đăng ký. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là bạn sẽ thấy hai khoản phí trong vòng một tháng khi Microsoft thực hiện tính phí một lần để “bắt kịp” ngày thanh toán của bạn, sao cho phù hợp với ngày gia hạn của bạn. Dưới đây là ví dụ:

Ví dụ

Sau khi bạn tạo tài khoản Microsoft, ngày thanh toán của tài khoản sẽ được thiết lập vĩnh viễn vào ngày bạn thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên. Giả sử lần mua hàng đầu tiên của bạn là vào ngày 5 tháng 1. Từ ngày đó trở đi, Microsoft đã đánh dấu ngày 5 hàng tháng là ngày tính phí cho mọi gói đăng ký định kỳ mà bạn mua sau này.

Giờ hãy tưởng tượng rằng bạn mua một gói đăng ký Office 365 Home định kỳ hàng tháng vào ngày 20 tháng 1. Bạn đã thanh toán phí cho tháng đầu tiên đến ngày 20 tháng 2 và gói đăng ký của bạn sẽ gia hạn vào ngày 20 hàng tháng. Vào ngày 20 tháng 2, gói đăng ký của bạn sẽ gia hạn cho tháng thứ hai, nhưng Microsoft sẽ hoãn việc tính phí đến ngày 5 tháng 3 – bởi vì đó là ngày thanh toán khả dụng tiếp theo. Điều này có nghĩa là gói đăng ký của bạn sẽ luôn gia hạn trước tiên rồi sau đó Microsoft sẽ chờ đến ngày thanh toán khả dụng tiếp theo để tính phí cho bạn.

Khi Microsoft chuyển gói đăng ký của bạn sang nền tảng thanh toán mới, hệ thống cần điều chỉnh để ngày thanh toán “bắt kịp” ngày gia hạn gói đăng ký của bạn. Vì thế, mặc dù bạn vừa nhận hóa đơn vào ngày 5 tháng 3 cho tháng 2, bạn vẫn sẽ nhận một hóa đơn khác vào ngày 20 tháng 3 để khớp với ngày gia hạn tiếp theo của mình. Đó là khoản phí cho ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4. Ngày thanh toán hiện đã bắt kịp ngày gia hạn của bạn! Từ thời điểm này, chúng tôi sẽ chỉ lập hóa đơn cho bạn 1 lần/tháng vào ngày bạn gia hạn gói đăng ký.

Thông tin khác về gói đăng ký của bạn

Số dư quá hạn

Khi số dư bị "quá hạn", điều đó có nghĩa là chúng tôi đã cố gắng tính phí theo tùy chọn thanh toán của bạn nhưng không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử lại và nếu vẫn thất bại, thì cuối cùng chúng tôi sẽ hủy bỏ gói đăng ký đó.

Để thanh toán ngay cho số dư quá hạn, hãy đăng nhập vào trang Dịch vụ và gói đăng ký của bạn, chọn Thanh toán ngay cho gói đăng ký đó và làm theo hướng dẫn.

Số dư đang chờ xử lý

"Đang chờ xử lý" có nghĩa là gói đăng ký của bạn đã lặp lại theo các điều khoản của gói đăng ký đó nhưng hệ thống chưa tính phí cho tùy chọn thanh toán của bạn.

Xem thêm thông tin

Nếu bạn không thể thấy gói đăng ký trong tài khoản của mình, hãy xem Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hạn.

Để tắt bất kỳ gói đăng ký Microsoft nào, bao gồm cả Xbox Live và Office 365, hãy xem Hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft.

Nếu bạn muốn thay đổi gói đăng ký Xbox Live, Office 365 hoặc bất kỳ gói đăng ký Microsoft nào khác, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán cho gói đăng ký Microsoft.

Bạn có thể quản lý Office 365 và tất cả các gói đăng ký Microsoft khác của mình ở cùng một nơi – hãy xem Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Nếu bạn muốn kiểm tra gói đăng ký Office 365 của mình, hãy xem Tìm hiểu thời điểm hết hạn của gói đăng ký Office 365.