Tại sao tôi cần xác minh địa chỉ email của mình?

Khi bạn đăng ký tài khoản Microsoft hoặc thêm địa chỉ email cho tài khoản của mình, chúng tôi tự động gửi một yêu cầu tới email đó để bạn xác minh rằng chúng tôi có địa chỉ đúng. Để kết thúc quy trình, bạn chỉ cần làm theo liên kết xác minh trong email.

Nếu bạn cần có liên kết xác minh mới, sau đây là cách lấy liên kết đó:

  1. Đăng nhập vào Trang web tài khoản Microsoft và truy cập phần Thonong tin của bạn.
  2. Chọn Quản lý email đăng nhập hoặc số điện thoại của bạn.
  3. Chọn Xác minh bên cạnh địa chỉ email của bạn rồi Gửi email xác minh cho tôi.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10641 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi