Tại sao tôi không thể đăng ký tài khoản Microsoft?

Nếu bạn gặp thông báo lỗi khi cố đăng ký tài khoản Microsoft, hãy thử làm như sau:

  • Nếu thông báo lỗi có mã lỗi 450 hoặc bắt đầu bằng các chữ cái LEFKPK thì có thể có sự cố tạm thời với dịch vụ đăng ký tài khoản Microsoft. Hãy đợi 24 giờ rồi thử tạo lại một tài khoản. Nếu bạn vẫn không thể tạo tài khoản sau 24 giờ và thông báo lỗi bạn nhận được bao gồm 675b, hãy tiếp tục đợi rồi thử lại.
  • Nếu thông báo lỗi bạn nhận được bao gồm 0x800482d4 hoặc bắt đầu bằng LEFKPK, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp thêm.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi giới hạn số lượng tài khoản Microsoft mà bạn có thể tạo trong một ngày từ cùng một địa chỉ IP. Nếu bạn đang thiết lập tài khoản cho một tổ chức hoặc một nhóm và gặp thông báo lỗi, đợi 1 ngày sẽ giúp khắc phục sự cố.

Nếu bạn đang gặp các sự cố khác với tài khoản Microsoft, bạn có thể thử chạy Trình gỡ rối tài khoản Microsoft. Đó là một công cụ tự động có thể tìm và khắc phục một số sự cố phổ biến cho bạn. Công cụ chỉ có bằng tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động ở tất cả các vị trí.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 10642 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi