Bắt đầu với Windows Phone

Dưới đây là tóm tắt nhanh thông tin cơ bản về Windows Phone—những tính năng như gọi điện, gửi tin nhắn văn bản và tải ứng dụng.

Đăng nhập vào điện thoại của bạn

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để tải xuống các ứng dụng, sao lưu nội dung, v.v.. Bạn sẽ có cơ hội đăng nhập khi thiết lập điện thoại lần đầu, nhưng bạn cũng có thể thực hiện việc đó sau.

Thực hiện cuộc gọi điện thoại

Trước hết, điện thoại của bạn được dùng để gọi điện.

    

Number One Icon
Trên menu Bắt đầu , chạm Điện thoại 
Phone Icon
> Bàn phím
Dialpad Icon
.

Make a call on Windows Phone

    

Number Two Icon
Nhập một số điện thoại rồi chạm Gọi điện.

Make a call on Windows Phone

Gửi văn bản

Dưới đây là cách để bắt đầu một tin nhắn văn bản mới. Để trả lời tin nhắn, bạn chỉ cần chạm vào tin nhắn đó.

Number One Icon
Trên menu Bắt đầu , chạm Nhắn tin 
Messaging Icon
    > Mới
Plus Icon
.

Send a text on Windows Phone

Number Two Icon
 Nhập số điện thoại hoặc liên lạc, nhập tin nhắn, sau đó chạm Gửi
Send Email Icon
.

Send a text on Windows Phone

Thêm liên lạc

Thêm một liên lạc hoàn toàn mới như thế này hoặc nhập các liên lạc từ nơi khác.

    

Number One Icon
Trên menu Bắt đầu , chạm Mọi người
People Icon
. Sau đó, trượt nhanh tới Danh bạ và chạm Mới
Plus Icon
.

Add a contact on Windows Phone

Number Two Icon
 Nhập vào các hộp và chạm Lưu
Save Icon
 (nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản, bạn cần chọn tài khoản mà bạn muốn trước tiên).

Add a contact on Windows Phone

Tải ứng dụng

Điện thoại thông minh mà không có ứng dụng thú vị và hữu ích sẽ như thế nào?

Trên menu Bắt đầu , chạm Store

Marketplace Icon
rồi chạm vào một ô xếp để xem thông tin chi tiết, trượt nhanh để xem thêm rồi chạm Tìm kiếm
Search Icon
.

Get apps on Windows Phone

Tìm các ứng dụng của bạn

Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh tới danh sách Ứng dụng. Chạm Tìm kiếm 

Search Icon
để tìm một ứng dụng cụ thể hoặc chạm vào một chữ cái để chuyển tới phần đó.

App list on Windows Phone

Ghim các ứng dụng vào menu Bắt đầu

Trong danh sách Ứng dụng, chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn ghim rồi chạm Ghim vào menu Bắt đầu.

Pin apps to Start on Windows Phone

Thiết lập mật khẩu màn hình khóa

Mật khẩu màn hình khóa có thể giúp giữ cho điện thoại của bạn an toàn hơn.


Thuộc tính

ID Bài viết: 10650 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi