Chiếu màn hình điện thoại của tôi tới TV hoặc PC

Bạn muốn xem nội dung từ Windows Phone 8.1, chẳng hạn như video, ảnh gia đình hoặc một ứng dụng mà bạn đã phát triển trên màn hình lớn hơn? Đây là việc đơn giản nếu bạn có TV, máy chiếu hoặc màn hình hỗ trợ Miracast. Bạn cũng có thể chiếu tới PC chạy Windows nếu bạn có ứng dụng Chiếu Màn hình của Tôi và cáp USB.

Project to a TV or PC monitor

Để chiếu tới TV, màn hình hoặc máy chiếu của bạn bằng kết nối không dây

Đảm bảo Wi-Fi của điện thoại được bật rồi thực hiện các thao tác sau đây:

 1. Trong danh sách Ứng dụng, chạm Cài đặt 

  Settings Icon
  > Chiếu màn hình của tôi.

 2. Chạm vào thiết bị mà bạn muốn kết nối tới. Chúng tôi sẽ tự động phát hiện mọi thiết bị ở gần có thể hỗ trợ kết nối hiển thị không dây với điện thoại của bạn.

Để chiếu tới PC của bạn bằng cáp USB

 1. Cài đặt ứng dụng Chiếu Màn hình của Tôi trên PC của bạn.

 2. Kết nối điện thoại của bạn với PC bằng cáp USB.

 3. Khởi động ứng dụng Chiếu Màn hình của Tôi trên PC của bạn. Trên điện thoại của bạn, chạm khi được nhắc cho phép chiếu màn hình.

Để khắc phục sự cố chiếu sau khi cập nhật lên Windows Phone 8.1

Nếu gần đây, bạn đã cập nhật lên Windows Phone 8.1 và không thể chiếu tới PC có ứng dụng Chiếu Màn hình của Tôi và cáp USB, hãy thử gỡ cài đặt và cài đặt lại các trình điều khiển điện thoại trên PC chạy Windows.

 1. Kết nối điện thoại của bạn với PC chạy Windows bằng cáp USB.

 2. Trên PC của bạn, hãy đi tới menu Bắt đầu và mở Trình quản lý Thiết bị.

 3. Bấm Thiết bị bus nối tiếp phổ dụng, bấm chuột phải vào Windows Phone của bạn rồi bấm Gỡ cài đặt. Bạn hãy nhớ gỡ cài đặt bất kỳ thiết bị Windows Phone nào xuất hiện trong danh sách này. (Bạn có thể cần khởi động lại PC).

 4. Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC rồi kết nối lại. Chúng tôi sẽ tự động cài đặt lại trình điều khiển đúng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10654 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi