S/MIME hoạt động như thế nào?

S/MIME là từ viết tắt của Secure Multipurpose Internet Mail Extension, tiện ích này cung cấp một lớp bảo mật bổ sung cho email được gửi tới và từ tài khoản Exchange ActiveSync (EAS) trên Windows Phone của bạn (ví dụ: Outlook).

Ký và mã hóa email

S/MIME có hai thành phần chính:

  • Chữ ký điện tử. Thành phần này kiểm tra để đảm bảo rằng email thực sự được gửi bởi người gửi. Bạn cần cài đặt chứng chỉ chữ ký duy nhất cho mình để ký vào thư. Quản trị viên CNTT của công ty bạn có thể cài đặt từ xa chứng chỉ trên điện thoại của bạn và người đó sẽ có thêm thông tin về cách thu thập chứng chỉ cá nhân cho điện thoại của bạn.
  • Mã hóa. Đây là một cách bảo vệ thông tin (mã hóa) để không ai có thể đọc hay hiểu được thông tin cho tới khi thông tin đó được đổi lại về định dạng có thể đọc được (giải mã). Mã hóa giúp bảo mật email của bạn khi thư được chuyển tiếp và lưu trữ — chỉ người nhận email chủ định mới có thể xem nội dung. Quản trị viên CNTT của công ty bạn có thể cài đặt từ xa khóa mã hóa cá nhân trên điện thoại của bạn. Nếu người nhận email ở trong tổ chức của bạn, chúng tôi sẽ thấy khóa mã hóa công khai của họ trong khi bạn soạn email được mã hóa cho họ. Nếu người nhận ở bên ngoài tổ chức của bạn, bạn cần phải cài đặt khóa công khai của họ trên điện thoại của bạn khi họ gửi khóa đó cho bạn qua email. Hãy liên hệ với quản trị viên CNTT của công ty bạn để biết thêm thông tin về cách nhận khóa mã hóa cho điện thoại của bạn.

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 10657 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi