Cá nhân hóa điện thoại bằng ảnh của tôi

Một số ảnh chụp nhanh quá tuyệt vời, chỉ là bạn không thể nhận hết được chúng. Đồng thời Windows Phone cung cấp nhiều cách để có những bức ảnh đẹp nhất. Bạn có thể thêm ảnh vào mục Yêu thích trong ứng dụng Ảnh hoặc sử dụng ảnh để trang trí cho màn hình Bắt đầu và màn hình khóa của mình.

Start screen background on Windows Phone 8.1

Chọn ảnh để sử dụng làm nền trên màn hình Bắt đầu

Cách thêm ảnh vào mục Yêu thích

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Ảnh 

  Pictures Icon
  .

 2. Tìm ảnh và nhấn để mở ảnh đó.

 3. Nhấn Yêu thích 

  Not Favorite Icon
  . (Bạn có thể nhấn lại vào Yêu thích 
  Favorite Icon
   để xóa ảnh đó khỏi mục Yêu thích của bạn.)

Cách cá nhân hóa Ô xếp Ảnh

Windows Phone 8.1 cung cấp các tùy chọn mới cho Ô xếp Ảnh động trên màn hình Bắt đầu của bạn.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn vào Ảnh 

  Pictures Icon
  , rồi nhấn Khác 
  More Icon
   > Cài đặt.

 2. Trong Ô xếp Bắt đầu, thực hiện một trong các cách sau:

  • Nhấn Tất cả ảnh để xem một số ảnh được lưu trên điện thoại của bạn.
  • Nhấn Ảnh yêu thích để xem một số ảnh bạn đã đánh dấu là ảnh yêu thích.
  • Nhấn Ảnh đơn để hiển thị ảnh lựa chọn của bạn. (Để chọn ảnh, hãy nhấn Chọn ảnh.)

Cách ghim mục yêu thích vào màn hình Bắt đầu

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Ảnh 

  Pictures Icon
  .

 2. Trượt nhanh vào Yêu thích.

 3. Nhấn Khác 

  More Icon
  , rồi nhấn Ghim vào Bắt đầu.

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10663 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi