Câu hỏi thường gặp về màn hình khóa

 
Làm cách nào để đặt hoặc thay đổi mật khẩu trên điện thoại của tôi?
Làm cách nào để mở khóa điện thoại của tôi?
Cần nhập mật khẩu để mở khóa điện thoại của tôi bao lâu một lần?
Tôi có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại bị khóa không?
Làm cách nào để có thể tùy chỉnh màn hình khóa của tôi?
Tôi phải làm gì nếu đã nhập sai mật khẩu quá nhiều lần?


Thuộc tính

ID Bài viết: 10665 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi