Đặt lại điện thoại của tôi

Việc đặt lại Windows Phone sẽ chuyển điện thoại về trạng thái giống như lần đầu tiên bạn bật điện thoại. Tất cả nội dung cá nhân của bạn sẽ bị xóa và điện thoại sẽ được khôi phục về cài đặt ban đầu.

Nếu bạn quyết định đặt lại điện thoại, bạn có thể sao lưu trước các ứng dụng, tin nhắn văn bản, ảnh và nhiều thứ khác vào tài khoản Microsoft của bạn trên đám mây.


Reset warning on Windows Phone image

Cách đặt lại điện thoại của bạn

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  .

 2. Nhấn Thông tin, rồi nhấn Đặt lại điện thoại của bạn.

 3. Bạn sẽ nhận được hai cảnh báo. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn muốn khôi phục điện thoại của mình về cài đặt ban đầu, hãy nhấn , rồi nhấn một lần nữa.

  Có thể mất chút thời gian để quá trình này hoàn tất.

Cách đặt lại điện thoại không phản hồi

Nếu điện thoại của bạn không phản hồi và bạn không thể truy cập vào Cài đặt 

Settings Icon
, bạn có thể đặt lại điện thoại bằng các nút phần cứng. Trên điện thoại Lumia (và một số điện thoại khác), hãy thực hiện như sau để đặt lại điện thoại:

 1. Nhấn và giữ đồng thời nút Giảm âm lượng 

  Volume Down Icon
   và nút Nguồn 
  Power Button Icon
   cho tới khi bạn thấy rung (khoảng 10-15 giây).

 2. Khi bạn thấy rung, hãy nhả các nút ra, rồi ngay lập tức nhấn và giữ nút Giảm âm lượng 

  Volume Down Icon
   cho tới khi bạn thấy dấu chấm than lớn.

 3. Sau khi dấu chấm than xuất hiện, hãy nhấn bốn nút sau theo thứ tự: Tăng âm lượng 

  Volume Up Icon
  , Giảm âm lượng 
  Volume Down Icon
  , Nguồn 
  Power Button Icon
  , Giảm âm lượng 
  Volume Down Icon
  . Bây giờ điện thoại của bạn sẽ đặt lại và tự khởi động lại. (Có thể mất chút thời gian để quá trình đặt lại hoàn tất.).

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10666 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi