Đồng bộ các cài đặt Windows Phone của tôi

Khi bạn đồng bộ cài đặt Windows Phone với và từ các PC và máy tính bảng khác chạy Windows 8 trở lên, bạn sẽ không phải nhập lại mật khẩu Wi-Fi, mua lại nội dung trong ứng dụng hoặc săn tìm các trang web yêu thích của mình nữa. Và bạn có thể tự trang trí xung quanh mình với các thiết bị được đồng bộ màu bạn yêu thích, tất cả đều có chung chủ đề do bạn chọn.

Cách bật đồng bộ cài đặt

Khi bạn thiết lập Windows Phone lần đầu và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, đồng bộ cài đặt sẽ được bật theo mặc định (ngoại trừ đồng bộ Chủ đề). Bạn có thể chọn nội dung được đồng bộ bất cứ lúc nào.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
   > Đồng bộ cài đặt của tôi.

 2. Bật đồng bộ

  Toggle On Icon
  cho cài đặt bạn muốn đồng bộ giữa điện thoại này và các thiết bị Windows khác của bạn.

  Bạn cũng có thể đặt PC và máy tính bảng để đồng bộ cài đặt. Sau đó, vào lần sau bạn thay đổi một cài đặt được đồng bộ trên bất kỳ thiết bị được đồng bộ nào, thay đổi mới nhất đó sẽ được áp dụng trên các thiết bị khác đồng bộ cài đặt đó, bao gồm cả điện thoại của bạn.

Cài đặt đã đồng bộ của bạn sẽ được lưu trữ trong OneDrive (trước đây là SkyDrive) và bạn có thể xóa những cài đặt này bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Xóa cài đặt cá nhân của bạn khỏi đám mây.

Đồng bộ chủ đề

Bạn thấy thích thú khi mọi thứ đều trùng hợp? Bật đồng bộ Chủ đề để áp dụng màu chủ đề và nền bạn chọn cho Windows Phone với các thiết bị Windows được đồng bộ khác, bao gồm cả điện thoại bổ sung.

Đồng bộ cài đặt ứng dụng

Lưu tiến độ trò chơi, điểm số cao và các mục đã mua (đối với các ứng dụng tham gia) cho lần sau khi bạn có điện thoại, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng mới bằng cách bật đồng bộ Cài đặt ứng dụng. Lợi ích khác: bạn sẽ không bị mất đoạn mình đã đọc trong các ứng dụng tạp chí hoặc ứng dụng trình đọc điện tử và bạn có thể truy cập nội dung trả tiền trong trò chơi đã mua trên các thiết bị Windows được đồng bộ khác.

Đồng bộ Internet Explorer

Không bị mất tùy chọn Internet khi bạn chuyển từ PC sang điện thoại. Bật đồng bộ Internet Explorer để nhận các URL đã nhập, mục yêu thích, lịch sử và các tab đang mở ở mọi nơi bạn tới.

Đồng bộ mật khẩu

Với đồng bộ Mật khẩu, bạn chỉ phải nhập mật khẩu Wi-Fi gồm 24 ký tự của bạn bè một lần. Nhanh chóng kết nối vào cùng mạng Wi-Fi — dù bạn đang sử dụng máy tính, điện thoại hay máy tính bảng — mà không cần nhập mật khẩu trên từng thiết bị. Nếu bạn đã lưu mật khẩu cho các ứng dụng và trang web tham gia trong Internet Explorer, các mật khẩu đó cũng sẽ đi cùng bạn. Đồng bộ mật khẩu được bật theo mặc định cho các điện thoại mới chạy Windows Phone 8.1.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10667 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi