Quét mã và văn bản

Chỉ cần trỏ Windows Phone vào Mã QR và quét bằng Ống kính Tìm kiếm trực quan Bing. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông tin về mã, chẳng hạn như liên kết tới một trang web, một thông báo hoặc thông tin liên hệ. Hoặc quét văn bản để nhận được kết quả tìm kiếm về văn bản đó — thậm chí bạn có thể yêu cầu dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Ống kính Tìm kiếm trực quan Bing đã có trên điện thoại, vì vậy bạn đã sẵn sàng bắt đầu quét và tìm kiếm.

Để tìm kiếm bằng cách quét Mã QR

 1. Nhấn nút Máy ảnh 

  Camera Icon
  trên điện thoại rồi nhấn vào Ống kính 
  Camera Lens Icon
  > Tìm kiếm trực quan Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Quét Mã QR bằng cách trỏ điện thoại vào mã đó.

  Đây là Mã QR mẫu nếu bạn muốn thử.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Trên màn hình Kết quả, nhấn vào kết quả để nhận thông tin về Mã QR.

  Thông tin hiển thị tùy thuộc vào Mã QR — thông tin này có thể là một thông báo, địa chỉ web hoặc thông tin liên hệ như địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Để tìm kiếm bằng cách quét văn bản

 1. Nhấn nút Máy ảnh 

  Camera Icon
  trên điện thoại rồi nhấn vào Ống kính 
  Camera Lens Icon
  > Tìm kiếm trực quan Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Cầm điện thoại lên cao và trỏ vào văn bản sẽ quét. Nhấn Quét văn bản, nhấn vào hộp cho các từ bạn muốn sử dụng cho cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Tìm kiếm.

 3. Để xem bản dịch cho văn bản được nhận dạng, nhấn Dịch rồi nhấn vào ngôn ngữ trên màn hình Dịch văn bản sang.

Cách sao chép và dán văn bản đã quét

 1. Nhấn nút Máy ảnh 

  Camera Icon
  trên điện thoại rồi nhấn vào Ống kính 
  Camera Lens Icon
  > Tìm kiếm trực quan Bing
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Trỏ điện thoại vào văn bản sẽ quét rồi nhấn Quét văn bản.

 3. Nhấn Khác 

  More Icon
    > Sao chép tất cả.

 4. Mở tệp, ứng dụng hoặc tin nhắn nơi bạn muốn dán văn bản.

 5. Nhấn vào nơi bạn muốn dán.

 6. Trong thanh đề xuất văn bản phía trên bàn phím, nhấn Dán

  Paste Icon
  .

Cách xem kết quả tìm kiếm trước đây bằng Tìm kiếm trực quan Bing

 1. Nhấn nút Máy ảnh 

  Camera Icon
  trên điện thoại rồi nhấn vào Ống kính 
  Camera Lens Icon
  > Tìm kiếm trực quan Bing
  Bing Vision Lens Icon
  > Lịch sử.

 2. Trên màn hình Lịch sử tìm kiếm trực quan, nhấn vào kết quả tìm kiếm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10670 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi