Sẽ thế nào nếu phiên bản Windows không được hỗ trợ?

Phiên bản Windows không được hỗ trợ sẽ không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm từ Windows Update. Bao gồm các bản cập nhật bảo mật có thể giúp bảo vệ PC khỏi virus có hại, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khác có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. Windows Update cũng cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất nhằm tăng cường mức độ tin cậy của Windows—các trình điều khiển mới cho phần cứng của bạn và hơn thế nữa.

Ngày kết thúc hỗ trợ

Sau đây là các ngày mà hỗ trợ sẽ kết thúc đối với PC chạy Windows XP và Windows Vista mà không có gói dịch vụ mới nhất:

  • Hỗ trợ dành cho Windows XP đã kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc.

  • Hỗ trợ cho Windows Vista Gói dịch vụ 1 (SP1) đã kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận hỗ trợ, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2).

  • Hỗ trợ dành cho Windows Vista không có gói dịch vụ nào đã kết thúc vào ngày 13 tháng 4 năm 2010. Để tiếp tục nhận hỗ trợ, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Windows Vista SP2.

Nếu phiên bản Windows của bạn vẫn được hỗ trợ, bạn phải luôn đảm bảo cài đặt các bản cập nhật hoặc gói dịch vụ mới nhất dành cho Windows. Bạn có thể tải xuống và cài đặt các bản cập nhật và gói dịch vụ này qua Windows Update.

Windows sẽ tiếp tục chạy

Ngay cả khi bạn có phiên bản không được hỗ trợ của Windows XP hoặc Windows Vista không có bất kỳ gói dịch vụ nào, Windows sẽ tiếp tục khởi động và chạy.

Để biết đầy đủ chi tiết về chính sách hỗ trợ, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10736 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi