Tôi cần làm gì nếu không thể tải xuống phần đính kèm của mình trong Windows Live Mail?


Để giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi vi-rút — các chương trình có thể làm hại máy tính của bạn hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn — Windows Live Mail chặn một số loại tệp đính kèm có nguy cơ chứa vi-rút cao. Nếu Thư chặn một tệp đính kèm mà bạn nhận được, Loại tệp bị cấm được hiển thị trong tiêu đề thông báo và không thể tải xuống hoặc mở tệp đính kèm.

Để luôn cho phép tất cả các loại tệp đính kèm, bạn có thể thay đổi cài đặt này trong các tùy chọn An toàn. Sau khi thay đổi cài đặt này, bạn sẽ có thể tải xuống và mở tất cả các loại tệp đính kèm; Tuy nhiên, thay đổi cài đặt này sẽ không bỏ chặn các tệp đính kèm mà Thư đã nhận được. Để cho phép các loại tệp đính kèm này đối với một số tin nhắn, bạn có thể yêu cầu người gửi nén (hoặc zip) tệp đính kèm trước khi gửi.

Cho phép luôn Thư tải xuống và mở tất cả các loại tệp đính kèm

  1. Mở Windows Live Mail bằng cách chọn nút Bắt đầu 
    Hình ảnh nút Bắt đầu
    . Trong hộp tìm kiếm, nhập Thư rồi trong danh sách kết quả, chọn Windows Live Mail.
  2. Trên tab Trang chủ, chọn Thư rác rồi chọn Tùy chọn an toàn.
  3. Chọn tab Bảo mật rồi dưới Bảo vệ chống vi-rút, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Không cho phép tệp đính kèm lưu hoặc mở có thể là vi-rút rồi chọn OK.


Thuộc tính

ID Bài viết: 10740 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi