Làm cách nào để gỡ cài đặt Windows Live Mail?


Windows Live Mail là một phần của Windows Live Essentials, một bộ chương trình miễn phí dành cho ảnh, phim, nhắn tin nhanh và nhiều hơn thế nữa. Các chương trình được tải xuống cùng nhau nhưng có thể được gỡ cài đặt riêng biệt.

Cách gỡ cài đặt Windows Live Mail

  1. Mở các Chương trình và Tính năng bằng cách chọn nút Bắt đầu , chọn Panel Điều khiển, chọn Chương trình rồi chọn Chương trình và Tính năng.
  2. Bấm đúp vào Windows Live Essentials 2011.
  3. Chọn Xóa một hoặc nhiều chương trình Windows Live.
  4. Chọn Thư, sau đó chọn Gỡ cài đặt.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10742 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi