Thêm và chỉnh sửa âm thanh trong Trình làm Phim

Làm cho bộ phim hoàn chỉnh của bạn trở nên tuyệt đẹp và chuyên nghiệp bằng cách thêm nhạc phim và sử dụng các công cụ chỉnh sửa trong Trình làm Phim để điều chỉnh âm lượng, tăng giảm dần âm lượng nhạc, v.v.

Để thêm nhạc

 1. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Thêm , chọn Thêm nhạc.
 2. Chọn tệp nhạc bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Mở.

Để tăng hoặc giảm dần âm lượng nhạc

 1. Chọn bản nhạc bạn muốn tăng/giảm dần âm lượng.
 2. Trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Âm thanh, thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:
  • Để tăng dần âm lượng bản nhạc, chọn danh sách Tăng dần rồi chọn tốc độ tăng dần âm lượng cho bản nhạc.
  • Để giảm dần âm lượng bản nhạc, chọn danh sách Giảm dần rồi chọn tốc độ giảm dần âm lượng cho bản nhạc.

Để thay đổi điểm bắt đầu hoặc kết thúc bản nhạc

 1. Chọn bản nhạc.
 2. Kéo thanh chỉ báo phát lại trên bảng phân cảnh tới điểm trong bản nhạc nơi bạn muốn bắt đầu hoặc dừng phát nhạc trong phim. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để đặt điểm bắt đầu mới cho bản nhạc để bắt đầu phát tại thời điểm hiện tại, dưới Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Đặt điểm bắt đầu.
  • Để đặt thời điểm kết thúc mới để bản nhạc ngừng phát tại thời điểm hiện tại, trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Chỉnh sửa, chọn Đặt điểm kết thúc.

Để thay đổi âm lượng của bản nhạc

 1. Chọn bản nhạc.
 2. Trong Công cụ Nhạc, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Âm thanh, chọn Âm lượng bản nhạc rồi di chuyển thanh trượt sang trái để giảm âm lượng hoặc sang phải để tăng âm lượng.

Để thay đổi âm lượng trong video

 1. Chọn video.
 2. Trong Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Âm thanh, chọn Âm lượng Video rồi di chuyển thanh trượt sang trái để giảm âm lượng hoặc sang phải để tăng âm lượng.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10743 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi