Âm thanh bắt đầu sau ảnh hoặc video cuối cùng

Bạn sẽ nhận được thông báo nếu bản nhạc bắt đầu phát sau video hoặc ảnh cuối cùng trong dự án của bạn. Nếu điều này xảy ra, bản nhạc bắt đầu phát sau ảnh hoặc video cuối cùng sẽ không phát trong phim cuối cùng.

Để khắc phục vấn đề này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Thêm ảnh và video. Nếu bạn có đủ ảnh hoặc video để tạo dự án dài hơn bài hát đầu tiên, bài hát ở cuối sẽ phát trong bộ phim cuối cùng của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thêm video và ảnh, hãy xem Làm cách nào để thêm video và ảnh trong Trình làm Phim?
  • Tìm bản nhạc phù hợp với bộ phim của bạn. Để thực hiện việc này, trên tab Dự án, trong nhóm Âm thanh, chọn Phù hợp với bản nhạc. Khoảng thời gian ảnh được hiển thị sẽ được điều chỉnh tự động. Tùy thuộc vào số ảnh, số video và thời lượng của bản nhạc, bài hát ở cuối có thể phát do thời lượng của ảnh sẽ dài hơn.
  • Làm cho ảnh phát lâu hơn. Tự điều chỉnh thời lượng của ảnh và làm cho một hoặc nhiều ảnh phát lâu hơn. Sau khi làm cho một hoặc nhiều ảnh hiển thị lâu hơn, bản nhạc ở cuối có thể được phát do dự án tổng kéo dài lâu hơn. Để điều chỉnh thời lượng của ảnh, bấm vào ảnh rồi dưới Công cụ Video, trên tab Chỉnh sửa, trong Điều chỉnh nhóm, chọn Thời lượng. Chọn hoặc nhập thời lượng dài hơn.
  • Cắt bản nhạc. Cắt một bài hát trong dự án để giảm thời lượng của bài hát đó. Nếu bạn cắt bài hát để bài hát ngắn hơn so với tổng thời lượng của video và ảnh, bài hát ở cuối có thể phát trong phim cuối cùng của bạn.
  • Xóa nhạc khác khỏi dự án. Thao tác này di chuyển bài hát ở cuối tới khoảng thời gian trước đó trong dự án của bạn để bản nhạc phát trong phim của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10746 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi