Làm cách nào để sửa tệp trong Trình làm Phim?

Ảnh hoặc video bạn thêm vào Trình làm Phim có thể xuất hiện với một biểu tượng lỗi. Điều này cho biết rằng ảnh hoặc video hiện không thể sử dụng được trong Trình làm Phim.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể thử để khắc phục vấn đề:

  • Đảm bảo codec video và âm thanh cần có để phát video được cài đặt trên máy tính của bạn. Để biết thông tin về cách xác định codec nào được tệp video sử dụng và cách tìm cũng như cài đặt codec bị thiếu, hãy xem Codec: câu hỏi thường gặp.
  • Nếu một codec bị thiếu, bạn có thể thử phát tệp video trong Windows Media Player. Đối với một số loại tệp video, Windows Media Player có thể tự động tải xuống và cài đặt các codec bị thiếu. Nếu có thể cài đặt codec bị thiếu, bạn có thể thử thêm lại tệp video vào Trình làm Phim. Để biết thêm thông tin về các loại tệp phương tiện mà Windows Media Player hỗ trợ cũng như thông tin bổ sung về cách tìm codec, hãy xem Thông tin về các loại tệp đa phương tiện mà Windows Media Player hỗ trợ.
  • Nếu kịch bản đồ họa thiếu một ảnh hoặc video, hãy đảm bảo rằng ảnh nguồn hoặc tệp video đó chưa bị đổi tên, di chuyển hoặc xóa.
  • Tệp video và nhạc được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) không thể sử dụng được trong Trình làm Phim. Xóa các tệp được bảo vệ khỏi kịch bản đồ họa rồi tiếp tục chỉnh sửa.
  • Nếu một video xuất hiện ở dạng một mục nhạc trên kịch bản đồ họa, hãy xóa video đó khỏi kịch bản đồ họa. Không thể sử dụng tệp video làm nhạc nền trong Trình làm Phim.
  • Nếu loại tệp video, ảnh hoặc nhạc không được hỗ trợ trong Trình làm Phim, hãy xóa khỏi kịch bản đồ họa. Để biết thêm thông tin về các loại tệp mà bạn có thể sử dụng trong Trình làm Phim, hãy xem Tôi có thể sử dụng loại tệp nào trong Trình làm Phim?
Thuộc tính

ID Bài viết: 10747 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi