Tại sao tôi không thể kích hoạt Windows?

Áp dụng cho: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Kích hoạt giúp xác minh rằng bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn so với số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Khi bạn nhận được thông báo cho biết không thể kích hoạt Windows, thì có một số lý do khả dĩ cho việc này.

Chọn bất kỳ chủ đề nào sau đây để xem một số lý do điển hình gây khó khăn cho việc kích hoạt, cùng với các cách khắc phục khả dĩ.