Thực hiện cuộc gọi qua Skype

Windows 10 Mobile được tích hợp sẵn Skype, vì vậy bạn có thể thực hiện các cuộc gọi từ Skype đến Skype miễn phí* cho gia đình, bạn bè và những người khác một cách nhanh chóng.

Chỉ cần đăng nhập vào Skype, bạn đã sẵn sàng thực hiện và nhận cuộc gọi qua Skype trên thiết bị Windows 10 Mobile. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tài khoản Skype trong Windows 10 Mobile, hãy xem Thiết lập tài khoản Skype.

Thực hiện cuộc gọi video qua Skype

  1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Video trên Skype.
  2. Chọn liên hệ trong lịch sử cuộc gọi hoặc chọn Danh bạ điện thoại > Tên liên lạc trên skype > Video trên Skype.

Thực hiện cuộc gọi thoại qua Skype

  1. Trên menu Bắt đầu , chọn Điện thoại.
  2. Chọn Lịch sử, sau đó chọn cuộc gọi qua Skype trong lịch sử cuộc gọi để gọi điện cho ai đó trên Skype.

Trả lời cuộc gọi video qua Skype

Khi bạn nhận được cuộc gọi video qua Skype, hãy chọn Video để trả lời cuộc gọi. Chọn Thoại nếu bạn chỉ muốn có cuộc gọi thoại qua Skype.

Bạn không thể trò chuyện ngay? Chọn Bỏ qua để từ chối cuộc gọi.

Nếu bạn đang ngoại tuyến và đã tắt tính năng nhắn tin thoại thì người gọi có thể để lại tin nhắn cho bạn.

Chuyển từ cuộc gọi điện thoại thông thường sang cuộc gọi video qua Skype

Trong Windows 10 Mobile, bạn có thể chuyển từ cuộc gọi điện thoại thông thường sang cuộc gọi video qua Skype bằng cách nhấn nhanh hoặc nhấn hai lần nếu người bạn đang trò chuyện là một liên hệ trên Skype. Điều này mang đến cho bạn một cách khác để giữ liên lạc với mọi người và nhìn thấy họ.

Trong khi gọi điện thoại, hãy chọn nút Video trên Skype. (Nút sẽ cho biết Video trên Skypenếu đó là ứng dụng gọi video mặc định của bạn.) Cuộc gọi điện thoại thông thường có thể kết thúc khi cuộc gọi video qua Skype bắt đầu.

Để cài đặt ứng dụng mặc định nhằm chuyển sang cuộc gọi video:

  1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt [biểu tượng Cài đặt] > Hệ thống > Điện thoại.
  2. Trong Ứng dụng mặc định, chọn Chuyển sang cuộc gọi video bằng, sau đó chọn ứng dụng gọi video bạn muốn.

Tôi có thể nhận và ghi âm tin nhắn thoại không?

Có. Các tin nhắn thoại bạn nhận được sẽ xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi và tin nhắn tức thời. Trước khi bạn có thể nhận tin nhắn thoại, trước tiên, bạn cần bật tính năng Nhắn tin Thoại cho tài khoản Skype của mình. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản từ trình duyệt trên điện thoại hoặc PC.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10752 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi