Thiết lập và kiểm tra thư thoại trực quan

Thư thoại trực quan cho phép bạn xem những thư thoại trong danh sách và phát chúng trên điện thoại Windows 10 Mobile. Bạn không cần gọi thư thoại để nhận thư.

Thiết lập thư thoại trực quan

 1. Trên menu Bắt đầu , chọn Điện thoại.
 2. Chọn Thư thoại
  Bi?u tu?ng Thu tho?i
  để bắt đầu.

  Cách bạn thiết lập thư thoại trực quan sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động. Truy cập trang web của hãng điều hành mạng di động để biết thêm bất kỳ thông tin nào họ có thể có.

Kiểm tra thư thoại trực quan

 1. Trên menu Bắt đầu , chọn Điện thoại.
 2. Chọn Thư thoại, sau đó chọn tin nhắn thư thoại để phát.

  Bạn có thể tạm dừng, xóa thư thoại, gọi lại cho người đó, xem thông tin liên lạc của họ, sau đó gọi cho họ theo một số khác hoặc phát tin nhắn thoại trên loa.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10757 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi