Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10

Trung tâm hành động trong Windows 10 là nơi bạn sẽ tìm thấy các thông báo và hành động nhanh của mình. Thay đổi cài đặt của bạn bất kỳ lúc nào để điều chỉnh cách thức và thời điểm bạn thấy thông báo cũng như các ứng dụng và cài đặt nào là hành động nhanh hàng đầu của bạn.

Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Hệ thống > Thông báo và hành động.

Trung tâm hành động trong Windows 10
 

Thay đổi cài đặt thông báo cho tất cảngười gửi

Trong Thông báo, bật hoặc tắt tất cả thông báo đồng thời thay đổi thời điểm và vị trí bạn sẽ thấy thông báo.

Cài đặt thông báo
 

Thay đổi cài đặt thông báo cho từng người gửi

Trong Nhận thông báo từ những người gửi này, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bật hoặc tắt tính năng người gửi thông báo.
  • Chọn tên của người gửi và sau đó, bật hoặc tắt biểu ngữ thông báo, bảo mật màn hình khóa và âm thanh thông báo cũng như đặt mức độ ưu tiên của thông báo.

Chọn và sắp xếp lại hành động nhanh mà bạn thấy trong trung tâm hành động

Trong Hành động nhanh, kéo hành động nhanh để sắp xếp lại. Đây là thứ tự chúng sẽ xuất hiện ở cuối trung tâm hành động.

Cài đặt hành động nhanh
 
Thuộc tính

ID Bài viết: 10761 - Xem lại Lần cuối: 25-10-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi