Khởi động lại điện thoại của tôi

Nếu điện thoại của bạn dừng hoạt động hoặc không phản hồi như bình thường, hãy khởi động lại để điện thoại tiếp tục hoạt động.

Để khởi động lại, nhấn và giữ nút Nguồn cho tới khi thông báo Trượt xuống để tắt nguồn xuất hiện trên màn hình, rồi vuốt xuống. (Thường mất khoảng ba giây để thông báo này xuất hiện.) Để bật lại điện thoại, hãy nhấn vào nút Nguồn.

Nếu thao tác này không hiệu quả, hãy nhấn và giữ đồng thời nút Giảm âm lượngNguồn cho tới khi bạn thấy rung (khoảng 10 đến 15 giây), rồi nhả nút ra. Điện thoại sẽ tự động khởi động lại.


Nếu điện thoại của bạn có pin có thể thay thế (thường nằm dưới nắp lưng của điện thoại), bạn cũng có thể khởi động lại điện thoại bằng cách tháo và lắp lại pin, sau đó nhấn vào nút Nguồn để bật điện thoại. Ngày và giờ có thể tắt sau khi bạn khởi động lại theo cách này, nhưng bạn có thể khắc phục điều này bằng cách trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng từ menu Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt

Biểu tượng ứng dụng Cài đặt
> Thời gian & ngôn ngữ
Biểu tượng thời gian và ngôn ngữ
> Ngày & giờ.

Nếu thao tác khởi động lại điện thoại không khắc phục được sự cố, hãy thử đặt lại điện thoại của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10769 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi