3 bước đơn giản để tái chế điện thoại cũ của bạn

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu.

Quên đi chiếc điện thoại cũ của bạn

Nói lời tạm biệt với điện thoại cũ có thể khó khăn nhưng đáng để làm vậy. Nếu mỗi người dùng điện thoại di động chỉ tái chế một chiếc điện thoại thì chúng ta có thể tiết kiệm gần 240.000 tấn nguyên liệu thô.

Sao lưu bộ nhớ của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên lưu danh bạ, tin nhắn, ảnh, nhạc và video vào máy tính hoặc đám mây, rồi đặt lại điện thoại về cài đặt gốc trước khi nói lời tạm biệt.

Trả tự do cho điện thoại cũ của bạn – tái chế điện thoại!

Chỉ cần tháo SIM cũ và mang điện thoại đến bất kỳ địa điểm tái chế đồ điện tử nào do cơ quan địa phương sắp xếp.

recycling

Tìm hiểu thêm về trách nhiệm xã hội của công ty chúng tôi

Thuộc tính

ID Bài viết: 10787 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi